Windpark Nijmegen-Betuwe

De coƶperatie Windpower Nijmegen heeft een windpark gerealiseerd in Nijmegen-Noord, langs de snelweg A15. Dit windpark bestaat uit 4 windturbines (een vijfde is planologisch mogelijk) en levert sinds eind 2016 stroom. Pondera heeft de initiatiefnemer en betrokken overheden begeleid van planfase tot aan constructie. Pondera heeft hiervoor onderzoek gedaan naar verscheidene effecten van dit windpark. De resultaten hiervan zijn beschreven in een milieueffectrapport. Naast de onderzoeken heeft Pondera begeleid bij het indienen van de vergunningaanvragen en het opstellen van de benodigde documenten. Daarnaast zijn vele gesprekken gevoerd met de betrokken beheerders van objecten van derden zoals met Gasunie en TenneT.

Betrokken Medewerkers

Sergej van de Bilt

Senior Adviseur Duurzame Energie / PartnerMeer over Sergej van de Bilt