Windpark Westfrisia

Windpark Westfrisia B.V. heeft aan de Westfrisiaweg (N302) in de gemeente Medemblik een windpark, bestaande uit een vijftal windturbines ontwikkeld in 2019. Het initiatief kent een lange voorgeschiedenis en het voldoet aan de vereisten van een zogenaamde overgangsregeling van de Provincie Noord-Holland. Er is dan ook een Provinciaal inpassingsplan opgesteld onder de Provinciale coördinatieregeling.

Pondera heeft de initiatiefnemers begeleid gedurende de m.e.r.-beoordeling en vergunningaanvragen onder deze coördinatieregeling, alsook het omgevingsmanagement, in de vorm van deelname aan burgerplatforms, overlegstructuren en bredere communicatie. Gedurende de bouw van het windpark heeft Pondera namens de opdrachtgever het vergunning- en HSE management uitgevoerd. Ook tijdens de instandhoudingsfase is Pondera betrokken om te adviseren op het gebied van omgevingsmanagement (mitigeren geluid en slagschaduw).

Betrokken Medewerkers

Egbert Jansen

Team Manager Contracting, Construction & OperationsMeer over Egbert Jansen