Windpark Zeewolde

Ontwikkelvereniging Zeewolde wil een windpark van circa 100 windturbines met bijbehorende civiele en elektrische voorzieningen realiseren in de provincie Flevoland. In het buitengebied van de gemeente Zeewolde staan momenteel 220 windturbines. De sanering van deze windturbines maakt onderdeel uit van het project. Windpark Zeewolde valt onder de Rijkscoƶrdinatieregeling.

Pondera begeleide de m.e.r.-procedure, stelde de notitie reikwijdte en detailniveau en het milieueffectrapport (MER) op. Voor het grootste gedeelte van de onderzoeken heeft Pondera de expertise zelf in huis, voor natuur en landschap is met onderaannemers samengewerkt. Ook leverde Pondera ondersteuning bij de beroepsprocedure (Raad van State).

Betrokken Medewerkers

Florentine van der Wind

Senior Adviseur Duurzame EnergieMeer over Florentine van der Wind