MER PB Kavels Hollandse Kust Zuid

Voor windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) heeft Pondera een MER, Passende Beoordeling en een soortenlijst Flora- en faunawet opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. De stukken zijn opgesteld voor het kunnen nemen van kavelbesluiten voor vier kavels in het windenergiegebied op zee. Er is vooral aandacht besteedt aan ecologie (vogels, vleermuizen, onderwaterleven), beleving (zicht vanaf het strand), scheepvaartveiligheid en het effect op andere gebruiksfuncties. Voldoende keuzevrijheid voor de invulling van de kavels door een toekomstig initiatiefnemer is van groot belang. Effecten worden dan ook bepaald aan de hand van een bandbreedte aan mogelijkheden binnen de nog te ontwikkelen kavels.

Betrokken Medewerkers

Sergej van de Bilt

Senior Adviseur Duurzame Energie / PartnerMeer over Sergej van de Bilt