Windpark 15

Park 15 Logistics B.V., Park 15 Business B.V. en Lidl N.V. willen 4 windturbines ontwikkelen op bedrijventerrein Park 15 in de gemeente Overbetuwe. Pondera stelt hiervoor een m.e.r.-beoordeling, omgevingsvergunningaanvraag, flora- en faunawetontheffing en bestemmingsplanwijziging op. Bijzonder aan dit project is de ligging in het verlengde van windpark Nijmegen-Betuwe, het effect op gasleidingen en hoogspanningsverbindingen en de relatie met de ontwikkeling van windturbines tot grootschalige bedrijvigheid.

Bronvermelding foto: Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan, Op ten Noort Blijdenstein, in opdracht van Giesbers Gebiedsontwikkeling, 2010

Betrokken Medewerkers

Sergej van de Bilt

Senior Adviseur Duurzame Energie / PartnerMeer over Sergej van de Bilt