Windpark Fryslân

Windpark Fryslân is een uniek en grootschalig windproject in het IJsselmeer dichtbij Breezanddijk op de Afsluitdijk. Het project met in totaal 89 Siemens Gamesa turbines en een geïnstalleerd vermogen van 383 MW is momenteel in aanbouw. De capaciteit per turbine is 4,3 MW (SWT-DD-130 wind turbine) met een diameter van 130 meter, een ashoogte van 109 meter en een tiphoogte van 174 meter.

Na realisatie is Windpark Fryslân het grootste windproject ter wereld dat in een meer geplaatst is. Het project is in eigendom van Windpark Fryslân BV. De eigenaren hierachter zijn de agrariërs De Groot en Meulendijks die ook het windpark Westermeerwind bezitten. Bijzonder is ook dat de provincie Fryslân voor 15% deelneemt in dit project.

Pondera heeft samen met Ventolines het project geïnitieerd in 2008. De eerste voorbereidingen zijn gestart met ecologische studies. Daarna heeft Pondera, samen met Ventolines als projectmanager, veel overleg gevoerd met alle betrokken overheden en de omgeving. Pondera heeft in 2012 afstand gedaan van haar belang in het project. Kort samengevat is Pondera samen met Ventolines verantwoordelijk geweest voor de ontwikkelingsfase van het project: haalbaarheid, technisch ontwerp, vergunningen, milieueffectrapport, rijks coördinatie regeling (rcr), juridische procedures, aanbesteding, contractering, financial close.

Het bouwconsortium Zuiderzeewind van Siemens Gamesa Renewable Energy en Van Oord installeert momenteel het windpark. Het is de bedoeling dat het windpark in 2020 de eerste stroom gaat leveren. Met Eneco is een zogenaamd leveringscontract (Power Purchase Agreement, PPA) afgesloten om de stroom af te nemen. In 2021 zal Windpark Fryslân het volledig operationeel zijn. Het windpark levert dan veel stroom op: genoeg stroom om jaarlijks 500.000 huishoudens te voorzien.

Betrokken Medewerkers

Hans Rijntalder

Voorzitter Pondera GroepMeer over Hans Rijntalder

Ester Bierens

Marketingmanager Meer over Ester Bierens

Als medewerker omgevingscommunicatie heb ik de website ontwikkeld, informatieavonden georganiseerd en alle communicatie uitingen ontwikkeld.