Zonnepark De Grift (Nijmegen, A15)

Langs de snelweg A15 heeft de coöperatie Windpower Nijmegen het Windpark Nijmegen-Betuwe gerealiseerd. Het plan is om bij dit windpark, dat ook mede met ondersteuning van Pondera is ontwikkeld, een zonnepark van circa 5 hectare te realiseren. Het park levert met circa 17.000 zonnepanelen genoeg duurzame elektriciteit om 1.000 huishoudens per jaar te voorzien.

Om dit zonnepark mogelijk te maken, heeft Pondera een aantal ontwerpen gemaakt met zuidgeöriënteerde en oost-westgeöriënteerde opstellingen. Dit resulteert in verschillende mogelijke opstellingen en opbrengsten. Ook zijn diverse onderzoeken uitgevoerd in het kader van de omgevingsvergunning, zoals archeologisch en ecologisch onderzoek en zijn de ruimtelijke onderbouwing, omgevingsvergunningaanvraag en watervergunningaanvraag verzorgd. Omdat het zonnepark gelegen is langs de snelweg is ook onderzoek gedaan naar geluid en reflecties. Bij de aanleg van Windpark Nijmegen-Betuwe is rekening gehouden met de aansluiting van een toekomstig zonnepark, waardoor relatief eenvoudig gebruik gemaakt kan worden van de reeds aangelegde elektrische infrastructuur door middel van cable-pooling.

Betrokken Medewerkers

Jan-Willem Broersma

Adviseur Duurzame EnergieMeer over Jan-Willem Broersma