Netaansluiting op zee Borssele

Met het wetsvoorstel Wind op Zee heeft het ministerie van Economische Zaken een nieuw uitrolsysteem voor windenergie op zee in gang gezet. Een onderdeel hiervan is dat TenneT aangewezen is als de netbeheerder op zee. Voor de locaties (kavels) in het windenergiegebied Borssele, voor de Zeeuwse kust, wordt een transmissiesysteem op zee aangelegd voor aansluiting op hoogspanningsstation Borssele. Onderdelen zijn twee platforms op zee, de kabels op zee, de ondergrondse kabels op land en de uitbreiding van hoogspanningsstation Borssele. Pondera heeft samen met Arcadis het m.e.r., de vergunningen en passende beoordeling begeleid. Dit heeft geresulteerd in een MER waarin naast allerlei milieueffecten ook de technische en economische aspecten zijn meegewogen. Tevens is veel aandacht besteed aan de omgeving met behulp van uitgebreid omgevingsmanagement.

Betrokken Medewerkers

Mariëlle de Sain

Senior Adviseur Duurzame EnergieMeer over Mariëlle de Sain