Windpark Staphorst

Windpark Bovenwind, ook wel Windpark Staphorst, bestaat uit 3 windturbines in de gemeente Staphorst, en heeft een opgesteld vermogen van circa 12 MW. Ontwikkelaar en eigenaar van het windpark is de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) die het windpark in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft geïnitieerd.

In 2017 heeft de gemeente Staphorst de ambitie uitgesproken 12 MW aan windenergie te realiseren. De gemeente heeft daarvoor een oproep gedaan voor initiatieven. De gemeente heeft een beoordelingskader opgesteld om initiatieven te beoordelen op basis van participatie, lokaal eigenaarschap en ruimtelijke kwaliteit. In reactie hierop is de coöperatie WDS opgericht door lokale burgers vanuit de gedachte dat als de realisatie van windturbines onvermijdelijk is, Staphorst dit zelf wil doen om zelf aan het roer te staan en zelf de verdiensten te kunnen verkrijgen. Het waterschap werkt samen met WDS vanuit haar duurzame energiedoelstellingen. Met het project laat WDS zien dat lokale coöperaties zelfstandig de ontwikkeling van een windpark op zich kunnen nemen.

Pondera ondersteunt de coöperatie bij het ontwikkelen van het project. In het begin betrof dit het opstellen van een zogenaamd Windplan waarin alle facetten van het windpark (ruimtelijke kwaliteit, proces van ontwikkeling, financiën, etc.) moesten worden beschreven. Na succesvolle indiening waarbij het plan van WDS is geselecteerd door de gemeente, heeft Pondera een Milieueffectrapport opgesteld voor het windpark en de inhoudelijke bijdrage verzorgd aan de bijeenkomsten met de lokale klankbordgroep, publieksbijeenkomsten en gesprekken met direct omwonenden en andere stakeholders. Na keuze van het VKA zijn door Pondera de vergunningaanvragen opgesteld en namens het initiatief ingediend. Op basis van de verleende vergunning heeft Pondera vervolgens succesvol de SDE+ subsidie aangevraagd.

Pondera ondersteunt nu de coöperatie bij het vervolg. Op dit moment verzorgt Pondera de tender voor de aankoop en bouw van de windturbines en de netaansluiting.

Betrokken Medewerkers

Martijn ten Klooster

Senior Adviseur Duurzame Energie / PartnerMeer over Martijn ten Klooster