Windpark Groen

In zuidelijke en oostelijk Flevoland vindt in verschillende deelgebieden opschaling van de bestaande solitaire windturbines en bestaande lijnopstellingen plaats. In oostelijk Flevoland, rondom Biddinghuizen en Dronten is dit deelgebied ‘Groen’. In dit deelgebied hebben de verschillende initiatiefnemers de handen inéén geslagen. Het plan bestaat uit één windopstellingen, bijna allemaal lokale initiatiefnemers in samenwerking met Windshare de participatieorganisatie waarin alle inwoners van het buitengebied mee kunnen participeren in het windpark. De initiatiefnemers werken samen in Windkoepel Groen. Het windpark bestaat uit 90 windturbines en na realisatie leveren de windturbines met circa 300-400 MW circa 1,4 miljard kWh (driekwart van het elektriciteitsverbruik van Flevoland).

Pondera heeft in opdracht van de initiatiefnemers het MER opgesteld voor het Windplan en vervolgens de vergunningaanvragen voor de individuele windparken. Ten behoeve van de SDE aanvragen heeft Pondera de benodigde windopbrengst berekeningen opgesteld.

Betrokken Medewerkers

Martijn ten Klooster

Senior Adviseur Duurzame Energie / PartnerMeer over Martijn ten Klooster