Energiepark Pottendijk

Op één van de windlocaties in de gemeente Emmen wordt een windpark van 12 – 14 windturbines met een opgesteld vermogen van maximaal 50,5 MW en een zonnepark van ca. 30 hectare ontwikkeld, samen is dit Energiepark Pottendijk. Pondera begeleidde de m.e.r. procedure voor het Energiepark en deed de vergunningaanvragen voor het windpark. Daarnaast verzorgde Pondera de windmetingen (LiDAR campagne). De zon- en windopbrengststudie die met behulp van deze meetdata is uitgevoerd, draagt bij aan de risicovermindering en daarmee kostenreductie van het park.

Pondera heeft de verkoop van Energiepark Pottendijk begeleid middels een uitgebreide tender.

Betrokken Medewerkers

Florentine van der Wind

Senior Adviseur Duurzame EnergieMeer over Florentine van der Wind