Ondersteuning windlocaties Duiven en Zutphen

Het Waterschap Rijn en IJssel wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie, die door het waterschap wordt verbruikt, ook zelf wordt opgewekt. Hiervoor wordt bekeken of en wat de mogelijkheden op de eigen terreinen zijn. Voor locaties in Duiven en in Zutphen zijn er plannen om windturbines te realiseren. In Duiven gaat het om twee windturbines op het terrein van de rioolwaterzuivering op bedrijventerrein InnoFase en in Zutphen om drie windturbines op en nabij bedrijventerrein de Mars (Windpark IJsselwind). Eén daarvan is van het Waterschap, de andere twee turbines zijn van IJsselwind, IJsselwind is een samenwerkingsverband van vier lokale energiecorporaties: ZutphenEnergie, LochemEnergie, EnergieRijk Voorst en BrummenEnergie.

Pondera biedt voor beide locaties inhoudelijke ondersteuning tijdens alle verschillende fasen van deze project. Het gaat daarbij om de planfase (vergunningen, ruimtelijk spoor, SDE-aanvragen), ondersteuning bij de businesscase en de aanbesteding en contractering van alle benodigde werken. Ook voert Pondera een LiDAR-campagne (windmeting) uit voor Windpark IJsselwind.

Betrokken Medewerkers

Florentine van der Wind

Senior Adviseur Duurzame EnergieMeer over Florentine van der Wind