Windpark Noordoostpolder

Windpark Noordoostpolder is met een capaciteit van 429 MW het grootste windproject dat tot op de dag van vandaag in Nederland gerealiseerd is op land en in het water van het IJsselmeer. Eigenlijk zijn het drie projecten die tezamen het Windpark Noordoostpolder vormen:

• Westermeerwind, 144 MW (48 turbines van Siemens, 3 MW per stuk);
• NOP Agrowind, 195 MW (26 turbines van Enercon, 7,5 MW per stuk);
• Zuidwester (van Innogy), 90 MW (12 turbines van Enercon, 7,5 MW per stuk).

Het windpark bestaat uit 86 windturbines, die gezamenlijk 1,4 miljard kWh elektriciteit produceren. Dit is voldoende om bijvoorbeeld jaarlijks ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Het windpark is inmiddels gebouwd en levert sinds 2016 de eerste stroom. Bijzonder is dat het project ontwikkeld is en nog steeds hoofdzakelijk in eigendom is van agrariërs.

Het voorbereidingstraject van dit windpark kent een lange geschiedenis. Rond 1996 zijn de eerste voorbereidingen gestart. Als Pondera zijn we bijna vanaf het begin betrokken geweest bij de voorbereidingen van het windpark. Hans Rijntalder heeft binnen de Koepel Windenergie Noordoostpolder van 2003 tot 2010 de rol vervuld van projectcoördinator; de link tussen de initiatiefnemers en de overheden. Pondera heeft daarbij een belangrijke spin-in-het-web functie vervuld in de voorbereidingsfase. Meer concreet is Pondera verantwoordelijk of medeverantwoordelijk geweest voor: haalbaarheid, technisch ontwerp, Milieu Effect Rapport, passende beoordeling voor ecologie, Rijks Coördinatie Regeling (rcr), vergunningen, omgevingsmanagement, aanbesteding en contractering en financial close.

Betrokken Medewerkers

Martijn ten Klooster

Senior Adviseur Duurzame Energie / PartnerMeer over Martijn ten Klooster