Windcollectief Oss – Den Bosch

In de Lithse polder in de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch hebben zo’n 80 agrarische bedrijven het plan opgevat om een grootschalig windpark op te zetten met een indicatieve omvang van ongeveer 100 MW - 150 MW. Sinds 2015 werken de agrariërs nauw samen om niet alleen een windpark te ontwikkelen maar ook om op een bijzondere wijze de lasten en lusten van het project over het gebied te verdelen. Ook de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch hebben samen met de provincie Noord-Brabant het gebied inmiddels als zoekgebied voor duurzame energie bestempeld en werken samen om het van overheidszijde geregeld te krijgen onder de titel De Duurzame Polder. Het Windcollectief werkt actief samen met de betrokken overheden.

Pondera werkt sinds 2017 samen met het zogenaamde Windcollectief Oss - Den Bosch en heeft in eerste instantie ondersteund bij het organiseren van het collectief met de organisatievorm en het opstellen van het gebiedscontract. Inmiddels zijn de eerste stappen voor het voorbereiden van de vergunningaanvragen gezet: omgevingsanalyses, haalbaarheidsonderzoek, windmetingen, participatie en ecologisch onderzoek.

Betrokken Medewerkers

Hans Rijntalder

Oprichter / DirecteurMeer over Hans Rijntalder

Ester Bierens

Marketingmanager Meer over Ester Bierens

Voor windpcollectief Oss - Den Bosch heb ik de website ontwikkeld en ben ik betrokken bij alle projectcommunicatie.