Ecologie

Windturbines kunnen effect hebben op de natuurlijk omgeving, de mariene ecologie. De mate van deze effecten wordt onderzocht in een milieueffectrapport of een milieu effecten onderzoek. Pondera Consult heeft nauwe relaties met verschillende specialisten op het gebied van onderwaterakoestiek en de effecten daarvan op zeezoogdieren en vissoorten. Ook heeft Pondera Consult een goede relatie met gerenommeerde ornithologische specialisten.