Exploitatieovereenkomst

Voor de ruimtelijke besluitvorming van windparken wordt veelal een exploitatieovereenkomst of anterieure overeenkomst gesloten tussen het bevoegd gezag en de initiatiefnemer. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld praktische afstemming, schaderegelingen en participatie en compensatie. Pondera Consult begeleidt de totstandkoming van deze overeenkomsten.