Financiële participatie en compensatie

Financiële participatie

Onder financiële participatie worden zowel het verkrijgen van middelen om het windpark te financieren verstaan, als mensen actief betrekken door een investering in het windpark. Volgens de NWEA-gedragscode moet de financiële participatie worden uitgewerkt. Voorbeelden van financiële participatie zijn:

  • Obligaties: laag risico, lager rendement;
  • Aandelen: hoger risico, hoger rendement;
  • Verkopen.

Voor ieder windpark wordt met behulp van financieel en juridisch specialisten een financieel participatiemodel om maat gemaakt. Hierin worden antwoorden gegeven op vragen zoals: voor welke doelgroep is welke vorm van financiële participatie geschikt? Welk deel van de kosten voor een windpark wil ik door de bovengenoemde vormen van crowdfunding laten financieren? Welke kosten wil ik mee gefinancierd hebben? Zo levert het meenemen van bouwkosten een groter risico op voor investeerders. Dit kan onderdeel zijn van een breder participatieplan.

Financiële compensatie

Compensatie heeft betrekking op manieren om nadelige effecten te verminderen en te verzachten. Wij denken graag met u na over de verschillende vormen. Denk hierbij aan:

  • Een gebiedsfonds ter bevordering van de welzijn van de gemeenschap;
  • Werk met werk maken: het gericht inzetten van een deel van de opbrengst van het windpark in een project;
  • Directe financiële compensatie: het beschikbaar stellen van een bedrag voor een gedefinieerd aantal gehinderden en/of omwonenden;
  • Korting op de prijs van stroom waarbij de korting toeneemt bij een afnemende afstand;
  • Planschadevergoeding: het beschikbaar stellen van een bedrag door de wijziging van een inpassings- of bestemmingsplan.