Florentine van der Wind

FlorentinevdWind_EvR_A9A9788

Florentine van der Wind

Adviseur duurzame energie

team_prevteam_next

email

linkedin

Florentine van der Wind heeft brede ervaring in milieueffectrapportage. Zij heeft ruim vijf jaar als werkgroepsecretaris bij de Commissie voor de m.e.r. gewerkt. Zij leverde een bijdrage aan adviezen voor uiteenlopende projecten, variërend van (meer) strategische plannen tot concrete projecten. Zij was onder andere betrokken bij advisering over de nationale structuurvisie buisleiding, 380kV hoogspanningsverbindingen (Beverwijk-Zoetermeer, Zuidwest en de Noordwest) en verschillende projecten voor windenergie (structuurvisie Windstreek 2012, Windpark N33, Windplan Wieringermeer).

Binnen Pondera is Florentine betrokken bij projecten op het gebied van windenergie, van kleine tot grote projecten en van haalbaarheidsscans tot milieurapporten.

In projecten bewaakt zij processen en consistentie. Zij heeft oog voor detail zonder daarbij “het grotere plaatje” uit beeld te verliezen. Met haar heldere blik en het stellen van gerichte vragen bewaakt ze kwaliteit en brengt een rode draad aan.

Opleiding en werkgevers

Florentine van der Wind is in 1996 afgestudeerd als bioloog aan de Universiteit Utrecht. Na jaren werkzaam te zijn in de farmaceutische industrie heeft zij het roer omgegooid. Om dit kracht bij te zetten heeft zij de master opleiding Environment and Resource Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam gevolgd (2005-2006) waarna zij als werkgroepsecretaris bij de Commissie voor de m.e.r. aan de slag kon. Sinds september 2012 is zij adviseur bij Pondera Consult

Relevante recente projecten

  • Windpark Fryslân
  • Uitbreiding Windpark Delfzijl-Zuid
  • Windpark Wieringermeer
  • Windpark Heineken
  • Haalbaarheidscan

Naar alle projecten >>