Visualisaties

De invloed op landschap is belangrijke in windenergieprojecten. Bewoners, bestuurders en deskundigen willen weten hoe het er straks uit komt te zien.

Om een beeld te vormen van hoe het windpark er mogelijk uit komt te zien, heeft Pondera Consult een aantal vormen ontwikkeld:

Fotovisualisaties

Hierbij worden nieuwe turbines in een afbeelding van het bestaande landschap gemonteerd. De gehanteerde methodiek stelt ons in staat waarheidsgetrouwe visualisaties van hoge kwaliteit te vervaardigen. Het is ook mogelijk om windturbines met draaiende wieken weer te geven in een foto. De visualisaties kunnen in rapportvorm of digitaal (zie Interactieve website) beschikbaar worden gesteld;

Interactieve website

De visualisaties worden online in een eigen websiteomgeving weergegeven. Hierbij kunnen de hoge resolutie panorama’s zo worden getoond dat de gebruiker als het ware rond kan kijken. Met behulp van duidelijke kaarten wordt zichtbaar gemaakt waar het project zich bevindt, wat de eigenschappen van het project zijn en van waaruit de foto is genomen. Voor meer informatie kunt u de interactieve visualisatie website van Windpark Fryslân bekijken.

Scherm belevingsvisualisatie

Pondera heeft een speciale projectieopstelling ontwikkeld, die een toeschouwer kan laten ervaren hoe een toekomstig windpark in het landschap eruit ziet. Deze projectieopstelling bestaat uit een speciaal gebogen scherm met een afmeting van 6×2,5 meter. Hiermee kan de toeschouwer in zijn volledige blikveld de omgeving ervaren. Bekijk hier het belevingsvisualisatiescherm.

Zichtbaarheidsanalyses

Deze worden vaak door deskundigen gebruikt voor een landschappelijke beoordeling van een windpark. Methodes hiervoor zijn:

  • Een viewshed is een berekening en een kaart waarop is aangegeven vanaf welk punt in de omgeving windturbines zichtbaar zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de blokkerende werking van tussenliggende objecten zoals gebouwen, bomen of reliëf;
  • In een horizonbeslagcalculatie wordt vanaf verschillende punten in de omgeving bepaald welk deel van de horizon wordt gevuld met windturbines;
  • Een meteorologische analyse bepaalt op basis van langjarige weergegevens hoe vaak per jaar een object op een bepaalde afstand zichtbaar is.