Fundaties

 De fundaties van zowel windturbines als offshore substations zijn een belangrijk onderdeel van de infrastructuur en hebben een significant effect op de totale kosten van een offshore windpark. Voor elk windpark moeten de fundaties op maat worden gemaakt vanwege lokale omstandigheden zoals ondergrond, diepte, golfslag, vergunningen, het type windturbine en de installatiecapaciteit. Pondera Consult kan ondersteuning bieden in selectie van het fundatie type, het basis ontwerp en de specificatie voor het tender proces. Daarnaast kan Pondera Consult gedetailleerde ontwerpen beoordelen vanuit een techno-economisch oogpunt.