Gedragscode draagvlak en participatie windenergie op land

Vanmiddag, woensdag 3 september, wordt de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ ondertekend door NWEA, de gezamenlijke natuur- en milieufederaties, de Stichting Natuur & Milieu en Greenpeace Nederland.

NWEA werkt al geruime tijd aan deze gedragscode, die onder meer ook wordt genoemd in het Energieakkoord dat onder regie van de SER tot stand is gekomen. Met deze gedragscode willen de ondertekenaars het draagvlak voor windenergie behouden en versterken – hard nodig nu er de komende jaren zoveel projecten op de rol staan. De branche is zich ervan bewust dat dit impact zal hebben voor de leefomgeving.

Bijgaand de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land en de aanbiedingsbrief waarmee de code naar de Rijksoverheid, IPO (provincies) en VNG (gemeenten) wordt verzonden.

BwnCmk3IUAAsuU2

Basisprincipes Gedragscode

De gedragscode bindt de leden van NWEA aan een aantal basisprincipes ten aanzien van participatie, communicatie en het leveren van een bijdrage aan het versterken van draagvlak. Kern van de code is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij windprojecten wordt betrokken. Voor ieder project wordt in dialoog met belanghebbenden en het bevoegde gezag een participatieplan opgesteld. Ook stelt de initiatiefnemer een aanspreekpunt voor de omgeving aan. Bij het opstellen van het participatieplan is het uitgangspunt altijd maatwerk.

Jaarlijkse evaluatie

De gedragscode zal jaarlijks geëvalueerd worden; daarbij zal ook naar het in de tekst opgenomen bedrag en de regels voor mededinging worden gekeken.

Workshop participatie

Op 18 september a.s. organiseert Pondera Consult samen met Stibbe advocaten een Workshop Windenergie en Participatie. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. U bent van harte welkom. Vul het formulier in om u in te schrijven. U ontvangt van ons een bevestiging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *