Groen licht voor Windpark Haringvliet Goeree-Overflakkee

Op 21 september heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee de ontwerpvergunning verleend en het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld voor windpark Haringvliet GO. Dit windpark bestaat uit zes windturbines en wordt ontwikkeld door Nuon Wind in samenwerking met een lokale agrariër. De zes nieuwe windturbines worden gerealiseerd landinwaarts van de bestaande windparken langs de dijk en leveren naar verwachting genoeg elektriciteit voor een kleine 18.000 huishoudens. De bestaande windturbines langs de dijk blijven momenteel ongewijzigd, maar kunnen op termijn eventueel ook worden vervangen.

Pondera Consult heeft voor het plangebied een milieueffectrapportage opgesteld en in opdracht van Nuon de vergunningaanvragen voorbereid en het bestemmingsplan opgesteld.

haringvliet-vka