Haalbaarheid- en locatiestudie

Een haalbaarheid- of locatiestudie brengt vooraf de technische en procedurele (on)mogelijkheden van een voorgenomen project in kaart. Afhankelijk van de vraag kan dit in de vorm van een snelle scan of meer uitgebreide toets. Pondera Consult heeft een haalbaarheid- en locatiescan speciaal voor windenergie ontwikkeld.

Hierin komen kansen en belemmeringen aan bod voor:

  • Akoestiek, slagschaduw en externe veiligheid;
  • Ecologie (flora- en fauna), landschap en cultuurhistorie;
  • Type windturbine, energieopbrengst en financiële (subsidie) mogelijkheden;
  • Procedures en juridische aspecten: welke vervolgprocedures zijn noodzakelijk.

Met behulp van vuistregels en de belangrijkste beleidskaders kan een goede inschatting worden gemaakt van de haalbaarheid en aandachtspunten. Dit is de basis voor een solide opzet van het vervolg van het windenergieproject, bijvoorbeeld de vergunningaanvragen. Verrassingen worden daarmee zoveel mogelijk voorkomen.

GIS (Geografisch Informatie Systeem)

Een GIS (Geografisch Informatie Systeem) analyse is voor de haalbaarheid- en locatiescan een belangrijk instrument. Met behulp van het koppelen van beschikbare kaarten en informatie uit (landelijke) databases ontstaat snel een overzicht van de mogelijkheden op een bepaalde locatie. Naast het vervaardigen van kaartmateriaal, kunnen hiermee ook contourberekeningen of effectafstanden worden bepaald.