Haydar Hussin


Haydar Hussin

Adviseur duurzame energie

team_prevteam_next

email

twitter

linkedin

Haydar is in 2016 als adviseur duurzame energie bij Pondera Consult komen werken. Hij heeft al meer dan 10 jaar ervaring met geo-informatie en omgevingswetenschappen. Hij heeft hiervoor al vaker gewerkt aan verscheidene Europese en internationale projecten op het gebied van omgevings- en ramprisico vermindering.

De focus van zijn werk bij Pondera is het modelleren van windklimaat en het uitvoeren van opbrengstberekeningen voor on- en offshore windprojecten. Haydar heeft daarnaast een internationale achtergrond in GIS en remote sensing. Die achtergrond zet hij in voor haalbaarheidsstudies, risico-analyse en de milieueffectrapportage.

Opleiding en werkgevers

Haydar heeft zijn Bachelor Geowetenschappen (fysische geografie) aan de Universiteit Utrecht behaald. Dit werd vervolgd door zijn Master Toegepaste Aardwetenschappen (Cum Laude) aan de Universiteit Twente waar hij het risico van modderstromen heeft gemodelleerd in de Franse Alpen. Vervolgens heeft hij een promotieonderzoek (PhD) gedaan aan de Universiteit Twente en het Italiaanse Nationale Onderzoeksinstituut voor Hydro-Geologische Bescherming (CNR-IRPI) als onderdeel van twee EU projecten (CHANGES en IncREO). Hiervoor heeft hij drie jaar in Italië gewerkt aan de risico’s van overstromingen en puinstromen in de Italiaanse Alpen. Hij is in november 2016 begonnen bij Pondera Consult.

Relevante recente projecten

  • WRA windgebied Hollandse Kust (noord) (> 700 MW)
  • Windpark Sumba (> 5 MW)
  • Windpark Ferrum (> 9 MW)
  • GE Haliade X turbine (12 MW)

Naar alle projecten >>