HEINEKEN Nederland trots op eigen duurzame energie

Het is in Nederland nog zeldzaam dat een bedrijf met windturbines op het eigen terrein direct gebruik kan maken van de duurzame energie die de windmolens opwekken. In de meeste gevallen komt de energie eerst op het net terecht en koopt de klant groene energie van een leverancier. De brouwer, die zijn eigen opgewekte windenergie direct kan gebruiken, behoort met de komst van de vier turbines dus tot de koplopers. HEINEKEN Nederland zet hiermee een belangrijke stap in het realiseren van haar ambitie om in 2020 klimaatneutraal te brouwen.

Pondera Consult heeft Delta en Heineken geadviseerd in de ontwikkelingsfase: het MER opgesteld, inhoudelijke onderzoeken uitgevoerd, de ruimtelijke onderbouwing geschreven en uitleg gegeven over procedure en milieueffecten tijdens informatieavonden.

Heineken