Hoezo draagvlak voor windenergie?

In een politiek debat over windenergie valt het begrip altijd wel een paar keer, zowel lokaal, provinciaal als landelijk. Zo ook de twee weken geleden weer in de Tweede Kamer toen het Energieakkoord centraal stond. “Er is geen draagvlak voor het project in Drenthe”, “er is wel draagvlak voor een project langs de Afsluitdijk” of zelfs “er is geen draagvlak voor windenergie.” Draagvlak lijkt in de politiek een containerbegrip te worden dat te pas en soms te onpas gebruikt wordt. Hoe zit het nu? Een poging om het begrip in een neutraler perspectief te plaatsen.

Er is draagvlak voor windenergie

campina
Bron: pak vanillevla Campina/Melkunie

De eerste boodschap is duidelijk: er is draagvlak voor windenergie. De studies hierover laten al jaren een consequente steun zien voor windenergie. De percentages verschillen wel, maar als je van conservatieve getallen uitgaat, kun je stellen dat zeker 80% van de bevolking achter windenergie staat (bijvoorbeeld I&O Research, 2014). Windenergie heeft bij het merendeel van de bevolking ook een positieve uitstraling. Reclamemakers weten dit al jaren, getuige het veelvuldige gebruik van windturbines in reclames. Of het nu gaat om hagelslagpakken of zuivelreclame. We weten ook dat jongeren windenergie meer en sneller ondersteunen dan ouderen. Politici lijken dit veel te weinig als uitgangspunt voor het debat te nemen.

Maar not in my backyard

Waarom dan toch zoveel discussie? Er is natuurlijk wel iets aan de hand. Als steeds duidelijker wordt dat een windproject op een bepaalde locatie komt, ontstaat vaak beroering in de regio: het bekende not in my backyard fenomeen. Moderne windturbines hebben alleen al gezien hun omvang een behoorlijke uitstraling naar hun omgeving. Vaak is er ook sprake van angst voor geluidoverlast, slagschaduwhinder en woningwaardedaling. Het begrip not in my backyard klinkt wellicht wat klagerig, maar zo is het niet bedoeld: het is de kern van het probleem. Als een windproject dichterbij komt in de tijd of daadwerkelijk bij iemand in de buurt , beginnen de mensen na te denken en kan een positieve grondhouding omslaan in een meer negatieve houding. En dan komt het op bestuurders, initiatiefnemers en politici aan om met de omgeving in gesprek te gaan.

Ieder zijn rol

Politici en bestuurders zouden het volgende kunnen doen om het omslaan van de positieve grondhouding in een meer negatieve houding te voorkomen:

 1. Uitleggen waarom we (minimaal tijdelijk) windenergie nodig hebben (nut en noodzaak);
 2. Uitleggen waarom op een bepaalde plek windturbines dienen te verschijnen ende belangenafweging daarbij;
 3. Garanderen dat er zo zorgvuldig mogelijk wordt omgegaan met lokale belangen en dat netjes aan de regels voldaan wordt.

Initiatiefnemers zouden op hun beurt:

 1. Vroegtijdig actief in contact moeten treden met omwonenden en belangengroepen;
 2. Redelijke regelingen uitwerken met de omgeving, zodat de lusten met hen worden gedeeld (zoals bijvoorbeeld een gebiedsfonds).

Het is op zich niet zo moeilijk, zo lijkt het. Toch lopen in de praktijk alle voornoemde aspecten door elkaar in de tijd tijdens politieke debatten en informatieavonden. Dat maakt het voor burgers vaak onbegrijpelijk.

En gun het wat tijd

Politici spelen een belangrijkere rol dan ze zelf soms beseffen: in positieve, maar ook negatieve zin. Het zou daarbij mooi zijn als politici zich zouden richten op – of zich beperken tot – hun eigen rol. En vervolgens zouden de initiatiefnemers met de omgeving en de inmiddels professionele belangengroepen fatsoenlijke gebieds- en omgevingsregelingen moeten uitwerken. Dit conform gedragscodes zoals uitgewerkt door onder meer NWEA en de Nederlandse Vereniging voor Omwonenden (NLVOW). Resultaat zou moeten zijn dat er serieus gewerkt wordt aan lokale en redelijke inpassing van het windproject. Natuurlijk moeten politici ook de voortgang van deze laatste processen bewaken en bijsturen als het mis gaat. Toch gaat het ook tijd kosten om best practises te ontwikkelen en met elkaar te delen. Enig geduld is geboden.

Wil u een mail ontvangen wanneer er weer een nieuwe Blogpost is gepubliceerd op onze website? Op onze Blogpagina kunt u zich abonneren voor de Pondera blog.

 

The following two tabs change content below.
Hans Rijntalder

Hans Rijntalder

Directeur bij Pondera Consult B.V.
Hier vindt u blogposts van mijn hand. Wie ben ik? Hans Rijntalder, oprichter van Pondera Consult, en als adviseur dagelijks bezig om duurzame energieprojecten gerealiseerd te krijgen. Vaak windenergieprojecten die veel stof doen opwaaien. Wat mij opvalt in het nieuws probeer ik vanuit onze “bescheiden” rol van een analyse te voorzien. Geen keiharde kritieken, maar wel zaken in een juiste balans proberen te brengen. Een beetje nuance in een vaak zwart-witte discussie van voor- en tegenstanders. En natuurlijk oplossingsgericht.
Hans Rijntalder

Laatste berichten van Hans Rijntalder (toon alles)

6 gedachten over “Hoezo draagvlak voor windenergie?”

 1. Beste Hans,
  Als adviseur zou je niet zulke naïeve oplossingen voor draagvlak moeten geven
  Juist door de intensieve anti windmolens propaganda van de tegenstanders, zoals de nlvow, is een abstract gebied fonds een fooi. Vooral als inwoners doorkrijgen dat er maar 1% van de winst in komt.
  De baten delen, eerlijk, doet de gemeente, door te regelen dat een flink deel van het windpark in stukjes aan huishoudens verkocht wordt.
  De voorverkoop maakt het draagvlak zichtbaar, voor politici, voor tegenstander, en de trotse eigenaren. Bij deze aanpak is voor het verkochte deel van het windpark ook geen subsidie meer nodig.
  Dat is iets dat nog niet is doorgedrongen tot EZ, dat pocht dat hun SDE de laagste kosten oplevert. Maar burgers betalen de SDE, terwijl ze goedkoper uit zijn door het windpark zelf te kopen.
  Geef mensen een hengel ipv elke dag een vis.

  1. Hallo Henk,

   Dank voor jouw reactie. Met mijn blog heb ik wat willen aangeven over wat mij opvalt over het gebruik van het begrip draagvlak in diverse politieke fora. Ik heb zeker niet de pretentie gehad om in een blog-artikel even “de” oplossing van draagvlak aan te dragen. Jij vult het aan door te pleiten voor eigenaarschap van windprojecten door omwonenden. Dat zien we ook her en der in den lande steeds meer gebeuren. Lasten en lusten zo eerlijk mogelijk verdelen. En dat lijkt mij een goede zaak.

   Met vriendelijke groet,

   Hans Rijntalder

  2. Heer Daalder,

   De NLVOW is niet zozeer een tegenstander, wellicht als u hun als zodanig gaat beschouwen.
   Zij zijn tegenstander tegen misplaatste windturbines waarbij de burger als een gedupeerde zonder rechten achterblijft en het maar met de inmiddels beschreven aalmoes moet doen.
   NLVOW staat voor Nederlandse Vereniging Omwonenden Windmolens.
   De afkorting staat niet voor “tegenstander” zijn maar om de totaal vergeten belangen te benadrukken. U kunt zich afvragen waarom een dergelijke vereniging nodig is en waarom de aanhang zo groot is. Dat heeft wellicht met het “prachtige” werk van bureautjes zoals Pondera te maken die hun eigen code niet verdedigen en onzorgvuldige rapporten genereren.

   1. Geachte heer Dolle,

    De opmerkingen van Henk Daalder over de NLVOW delen wij niet. Overigens pleit Henk al jaren voor het delen van lasten en lusten van windprojecten. Dat lijkt mij op zich niet ver van de belangen van de NLVOW af liggen. Wat zijn reactie en eerlijk gezegd ook die van u volgens mij illustreert, is dat je niet verder komt met elkaar ongefundeerd, ongenuanceerd en vooral niet respectvol te beschuldigen. We leven in een vrij land. Iedereen heeft recht op zijn mening, ook op dit soort fora, maar we lossen problemen echt niet op met dergelijke toonzettingen.

 2. Hallo David,

  Dankt voor jouw reactie. Ik heb ik mijn blog wat kanttekeningen geplaatst bij draagvlakissues gerelateerd aan windenergieprojecten. Jij stelt jouw vraagtekens meer bij het nut en de noodzaak van windturbines. Dat is een andere discussie. Je stipt daarbij wel de voor windenergie relevante aandachtspunten aan zoals kosten, leveringszekerheid en ruimtebeslag. Echter, als ik naar de ontwikkeling van windenergie – ook naar de technische ontwikkelingen – kijk, waardeer ik dit echter anders, minder negatief, dan jij. En op basis daarvan trek ik ook andere conclusies over wat goed zou zijn voor de toekomst van onze kinderen.

  Hans Rijntalder │ Pondera Consult

 3. Er waait een frisse wind door het windmolenbeleid in ZH. Het CDA heeft het voortouw genomen. Nieuwe, nog te ontwikkelen toetsingscriteria zullen hapsnap beleid voorkomen en initiatieven zullen aan de voorkant getoetst worden.
  Om te voorkomen dat de situatie ontstaat, die de heer Rijntalder schetst:
  ‘Als een windproject dichterbij komt in de tijd of daadwerkelijk bij iemand in de buurt , beginnen de mensen na te denken en kan een positieve grondhouding omslaan in een meer negatieve houding’

  Dus mensen denken voortaan na voordat een windproject zich aandient bij iemand in de buurt en voordat het aangeboden wordt door een initiatiefnemer aan de Provincie. Dit voorkomt verzet en onnodige procedures. Ik noem deze manier van denken ‘in my backyard’; oprechte interesse in je naaste woon en leefomgeving.

  https://www.cda.nl/zuid-holland/actueel/nieuws/150046/

Reacties zijn gesloten.