Informeren omgeving tijdens procedure

Tijdens een ruimtelijke of vergunningenprocedure is het van belang de verschillende belanghebbenden goed te informeren en te betrekken. Hiervoor zijn formele en informele momenten en middelen beschikbaar. Het is onze overtuiging dat vooral het proces van milieueffectrapportage in combinatie met een aantal concrete producten, goed gebruikt kan worden om communicatie met de omgeving te bevorderen. Denk hierbij aan:

  • Organisatie van informatieavonden: met daarbij presentaties en/of uitleg over het project, de procedure, m.e.r. en inhoudelijke onderwerpen zoals akoestiek;
  • Banners en folders: met daarop de uitleg over windenergie, het project, de procedure, m.e.r. en inhoudelijke onderwerpen zoals slagschaduw;
  • Kaarten met daarop geografisch aangeduid de belangrijkste kenmerken van de omgeving en effecten van de windturbines;
  • Overzicht en antwoorden van zienswijzen.

P1000163