Joost Starmans

JoostStarmans_EvR_A9A9933

Joost Starmans

Adviseur Duurzame Energie

team_prevteam_next

email

linkedin

Joost is een open en enthousiast persoon die graag doelgericht en nauwkeurig te werk gaat. Door zijn multidisciplinaire achtergrond is hij binnen Pondera Consult op verschillende facetten van duurzame energie- en milieuvraagstukken inzetbaar. Hij is erg gemotiveerd om door zijn werk bij Pondera Consult een steentje bij te kunnen dragen aan een duurzamere samenleving.

Hoewel Joost pas onlangs in dienst is getreden, heeft hij al kennis en ervaring opgedaan in de windenergie branche. Zo deed hij uitgebreid onderzoek naar de potentie van een nieuwe energieopslagtechniek (Onderwater-CAES) in combinatie met Europese offshore windparken. Daarnaast heeft hij voor een Zuid-Afrikaanse projectontwikkelaar een kader ontwikkeld met behulp van GIS, waarmee het bedrijf nu in een vroeg stadium van projectontwikkeling inzicht kan verkrijgen in de milieutechnische haalbaarheid.

Opleiding en werkgevers

Tijdens de bachelor Bodem, Water & Atmosfeer in Wageningen vergrootte Joost zijn kennis en inzicht over technische aardkundige processen en klimaatsverandering. Als onderdeel van deze bachelor greep hij de mogelijkheid aan om de effecten van klimaatsverandering ‘met eigen ogen’ te observeren in het noordpoolgebied tijdens een minor Omgevingswetenschappen aan de University Centre in Svalbard (Spitsbergen). Vervolgens maakte hij de overstap naar de master Energiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht om zich zo te kunnen focussen op één van de oorzaken van mondiale klimaatsverandering: energieopwekking.

Naast zijn studie voltooide Joost in 2015 tevens het speciale Climate-KIC Master Label, een programma dat studenten actief traint om de transitie naar duurzaamheid te realiseren. Onderdeel van dit programma was onder andere een intensieve vijf weken durende ‘Summer School’, waar Joost samen met andere gemotiveerde studenten oplossingen voor het terugdringen van CO2-uitstoot bedacht en uitwerkte in een ondernemersplan. Sinds begin 2016 werkt Joost als adviseur duurzame energie bij Pondera Consult.

Relevante recente projecten

  • Windpark Zeewolde: milieueffectrapportage
  • Haalbaarheidsstudies voor verschillende windenergieprojecten
  • Geluidsemissieregistratie voor diverse bestaande windparken

Naar alle projecten >>