Jorden Hoogeveen


Jorden Hoogeveen

Adviseur Duurzame Energie

team_prevteam_next

email

linkedin

Jorden Hoogeveen is bij Pondera als technisch adviseur betrokken bij diverse projecten op het gebied van zon, wind en andere vormen van duurzame energie. Hiertoe behoren ook zaken zoals complexe technische, financiële en ruimtelijke vraagstukken.

In de loop der jaren heeft Jorden ervaring opgedaan met de installatie en technische werking van PV-systemen, windturbines en opslagsystemen. Een onderdeel hiervan is de afstemming van een systeem op basis van het huidige verbruik door een analyse van het verbruiksprofiel en de aansluitingen over het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast heeft hij kennis van de nationale, maar ook internationale werking van het elektriciteitsnetwerk en de distributie van (duurzame) energie. Met zijn ervaring als projectleider en professionele, maar ook persoonlijke interesse voor vraagstukken op het gebied van duurzame energie is Jorden gemotiveerd om gezamenlijk tot een goed afgewogen en gedragen resultaat te komen.

Opleiding en werkgevers

Jorden Hoogeveen is in 2014 afgestudeerd als technisch planoloog aan de Rijkuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studie heeft hij zich voornamelijk gespecialiseerd in de ontwikkeling van duurzame energie. Dit door bijvoorbeeld voor Rijkswaterstaat te onderzoeken wat de ontwikkelpotentie is voor duurzame energie op haar areaal. Na zijn studie is hij begonnen als projectleider bij zonnepanelen bedrijf Sungevity in Amsterdam. Bij Sungevity heeft Jorden zich gericht op de technische werking van pv-installaties. Vervolgens is hij aan de slag gegaan bij hoogspanningsnetbeheerder TenneT werkzaam bij de interconnector BritNed. Hier heeft hij veel kennis opgedaan over het nationale en internationale energienetwerk en de distributie van (duurzame) energie. Bij BritNed heeft hij onder andere gewerkt aan de leveringszekerheid, marktanalyse en een grote Europese aanbesteding voor een nieuw handelsplatform.

Relevante recente projecten

  • Energieneutraal WDO Delta
  • Projectbegeleiding Boxmeer
  • Zonprojecten HVC
  • Zonnepark Nijmegen
  • Opbrengstberekeningen zonnepark in Flevoland
  • Westfrisia permit management

Naar alle projecten >>