Kabelroutes en andere infrastructuur

Bij een windpark komt meer kijken dan windturbines alleen. Om een windturbine te bouwen is een kraan nodig, die op een kraanopstelvlak moet komen. Windturbines worden onderling gekoppeld door parkbekabeling en vanaf het inkoopstation moet er een kabel komen naar het middenspanningsstation van de netbeheerder. Parkwegen moeten ontworpen en aangelegd worden en in sommige gevallen moeten sloten verbreed worden om aan de watercompensatievereisten te voldoen. Soms zijn deze activiteiten vergunningplichtig, maar soms ook niet.

Pondera helpt u bij het ontwerpen van de bijkomende infrastructuur, overlegd met overheden over de consequenties en vraagt de benodigde vergunningen aan. Uiteraard baseren wij ons ontwerp op een zo kostenefficiënt mogelijke oplossing.

Ook voor offshore windparken hebben we ervaring bij het optimaliseren van de (park)bekabeling. Welke obstakels moeten worden ontweken? Zijn er gestuurde boringen nodig om beschermde natuurgebieden te ontzien? Gebruiken we de elektrische infrastructuur wel optimaal? Wat voor elektrische verliezen treden er op? Wij helpen u graag bij het beantwoorden van deze vragen.