Kosten modelleren

Voor overheden
Steeds vaker zijn lokale overheden actief betrokken bij de totstandkoming van windparken. Dat waren ze natuurlijk al in het vergunningen en het MER-traject, maar ook steeds vaker als projectontwikkelaar of (mede)financierder. Gedurende dit proces is het voor overheden goed om te beseffen wat de financiële gevolgen van bepaalde keuzes zijn. Pondera helpt dan actief bij het opzetten van een globale businesscase voor het betreffende project en rekent de gevolgen van de keuzes door. Wat betekent het voor de businesscase als er een ashoogte beperking wordt opgelegd? Wat betekenen de verschillende vormen van burgerparticipatie voor de businesscase van het project? Wat betekent de stilstandvoorziening voor vleermuizen voor de businesscase? Pondera helpt graag om dit soort vragen van concrete antwoorden te voorzien, zodat hoofd- van bijzaken kunnen worden gescheiden.

Voor projectontwikkelaars
Projectontwikkelaars helpt Pondera graag bij het in detail in kaart brengen van de kosten. We werken hierbij met het kostenmodel van de ontwikkelaar zelf, of leveren een eigen model. We brengen de gevolgen van uitkomsten van contractonderhandeling met toeleveranciers snel in beeld en geven aan waar de onzekerheden en risico’s in het model zitten. We werken samen met de ontwikkelaar om bij de bank tot een optimale propositie te komen, zodat het vergaren van vreemd vermogen tegen zo gunstig mogelijke tarieven gebeurt.