Lay-out optimalisatie op basis van wind

Extreme windsnelheidsanalyse

Hoge windsnelheden vormen een bedreiging voor de integriteit van gebouwen, voornamelijk die op blootgestelde locaties zoals windturbines. Daarom moeten veiligheidsoverwegingen worden afgewogen tegen de extra kosten van ‘over-design’. Een nauwkeurige inschatting van de extreme windsnelheden is een belangrijke factor om de correcte balans te bereiken.

Zowel een windbestendig design als de structurele veiligheidsbeoordeling vereisen een betrouwbare extreme windsnelheden modellering. De extreme wind snelheden kunnen betrekking hebben op een 50-jarige of zelf een 100-jarige terugkeerperiode. Wanneer er een bepaalde hoeveelheid data over de extreme windsnelheden is verkregen, kan er een statistische cumulatieve distributie functie worden gebruikt om de distributie status van de extreme waarden te omschrijven. Extreme windsnelheden worden vaak gebruikt om offshore windenergie gebieden te evalueren en om te bepalen wat de benodigde structurele kracht van het windturbine design moet zijn.

Onze extreme wind evaluatie is gebaseerd op data van windmetingen van een metingsstation op of dichtbij het gebied (data van 12 maanden is vereist) en in overeenstemming met IEC61400-12-1 en IEC61400-1, andere toepasselijke internationale normen, de technische richtlijnen TR6 en de laatste versie en de interne test methode BBB-PV04. De gebiedsevaluatie zal worden uitgevoerd door het toepassen van WAsP Engineering en WindPRO. De resultaten van de analyse zullen in overeenstemming zijn met de ‘Site Parameter Requirements” van de gekozen windturbine fabrikant.

Turbulentie intensiteit

Om de stabiliteit van windturbines te verzekeren tijdens de gemiddelde operationele levensduur (over het algemeen 20 jaar), is een turbulentie prognose essentieel. Pondera Consult berekent de turbulentie intensiteit in overeenstemming met DEBT en IEC richtlijnen, gebaseerd op windmetingen in het gebied (indien beschikbaar), kaartmateriaal, satelliet data, gebiedsinspecties etc. De effectieve turbulentie intensiteit wordt beschouwd als een karakteristieke parameter van de turbulentiebelasting voor een bepaalde windpark configuratie op de onderzochte gebied. Dit is een erg belangrijk criterium om rekening mee te houden in het planningsproces van het windpark. De effectieve turbulentie intensiteit bestaat uit een combinatie van omringende turbulentie en zog turbulentie. De omringende turbulentie wordt gegenereerd door de algemene windcondities in het gebied, de ruwheid van het terrein en het terreinprofiel hebben een significante invloed op de omringende turbulentie, natuurlijk in mindere mate op een offshore windpark. De zog turbulentie wordt geproduceerd door het achterliggende effect van de turbines en wordt dus bepaald door de windpark configuratie (aantal, rotordiameter, afstanden, etc.)

Onze turbulentie analyse is gebaseerd op CFD analyse met de toepassing van Windsim, op data van windmetingen van een metingsstation dichtbij of in het gebied in overeenstemming met IEC61400-12-1 en IEC61400-1, andere toepasselijke internationale normen, technische richtlijnen TR6 en de laatste versie en de interne testing methode BBB-PrV03. Indien nodig zal de gebiedsevaluatie uitgevoerd worden met additionele toepassing van WAsP Engineering en WindPRO. De resultaten van de analyse zullen in overeenstemming zijn met de “Site Parameter Requirements” van de gekozen windturbine fabrikant.