Maarten Jaspers Faijer

MaartenJaspersFaijer_EvR_A9A9998

Maarten Jaspers Faijer

Adviseur Duurzame Energie

team_prevteam_next

email

linkedin

Maarten Jaspers Faijer is als adviseur breed inzetbaar in uiteenlopende projecten en adviesvraagstukken. Zijn expertise ligt in het doorgronden en sturen in beleidsprocessen van ruimtelijke vraagstukken, die heeft hij opgedaan tijdens verschillende m.e.r.-trajecten, due diligence, permit management en haalbaarheidsstudies. Daarnaast is hij internationaal georiënteerd en heeft hij onder andere ervaring in adviestrajecten in de Verenigde Staten van Amerika, Bangladesh en Korea.

Binnen Pondera richt Maarten Jaspers Faijer zich voornamelijk op de haalbaarheid van projecten, lettende op de ruimtelijke procedures en vergunningen. Concreet vertaalt zich dit in het opstellen van milieueffectrapportages en het uitvoeren van m.e.r.-procedures, haalbaarheidsstudies, vergunningaanvragen en permit management. Vanwege zijn beleidsmatige achtergrond is hij in dergelijke projecten niet alleen van belangrijke waarde voor de uitvoering, maar ook voor de strategische koers in het project.

Maarten heeft ervaring in , project, -programma- en omgevingsmanagement van maatschappelijke vraagstukken. Hij is gericht op het creëren van meerwaarde uit ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen of situaties.

Opleiding en werkgevers

Na zijn HBO Ruimtelijke Ordening en Planologie in Deventer heeft Maarten Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam gestudeerd en is vervolgens als Rijkstrainee begonnen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Na enkele jaren ervaring bij de overheid heeft hij in 2012 de overstap naar Pondera Consult gemaakt.

Relevante recente projecten

  • Windpark Wieringermeer
  • Windpark Fryslân
  • Windpark Westfrisia
  • Offshore windenergiegebied Borselle
  • Offshore windenergiegebied Hollandse Kust (Zuid)
  • Offshore windpark Enenco Luchterduinen
  • Offshore windpark Q4

Naar alle projecten >>