Maarten Sosef


Maarten Sosef

Adviseur Duurzame Energie

team_prevteam_next

email

linkedin


Maarten Sosef is in maart 2019 begonnen als Adviseur Duurzame Energie bij Pondera Consult. Met zijn brede interesse en open houding zet hij zich voor een verscheidenheid aan projecten in. Secuur werken, afgewisseld met nadenken over het grotere plaatje motiveert hem om samen met zijn collega’s toekomstbestendige oplossingen te realiseren. Op die manier hoopt hij bij te dragen aan de energietransitie.

Binnen Pondera zal Maarten zich onder andere richten op het verwerken van geografische informatie in GIS en helpt hij bij het vormgeven van een Regionale Energie Strategie. Hij schrijft ook onderdelen van de MER voor een offshore windpark en zal waar mogelijk in brede zin ondersteuning binnen projecten bieden.

Opleiding en werkgevers

Maarten heeft Natuurwetenschappen en Innovatiemanagement gestudeerd (als hoofdrichting binnen de bachelor Liberal Arts and Sciences) aan de Universiteit Utrecht (2014). In toenemende mate raakte hij bekend met het belang en de urgentie van de transitie naar een duurzame samenleving. Door de interdisciplinaire insteek van zijn studie heeft hij het vakoverstijgende karakter en de complexiteit van de problemen die aan duurzame transitie ten grondslag liggen, beter leren begrijpen.

Om bij te dragen aan lange termijn oplossingen heeft hij zijn studie vervolgd met de technische onderzoeksmaster Energy Science, tevens aan de Universiteit Utrecht (2017). Het doorgronden van een breed scala aan energieconversietechnieken op thermodynamisch niveau, om er vervolgens op systeemniveau mee aan de slag te gaan, heeft hem geleerd om bij verschillende type duurzaamheidsvraagstukken tot goed onderbouwde conclusies te komen.

Relevante recente projecten

  • MER Hollandse Kust (west)
  • RES Regio Noord-Oost Brabant
  • Windpark Maasvlakte 2

Naar alle projecten >>