Maatschappelijke acceptatie van uw windenergieproject!

Willen we dat de energietransitie slaagt en we de energiedoelstellingen gaan halen, dan zullen we op een andere manier om moeten gaan met de omgeving.

foto kindjeNederland heeft een forse doelstelling om de energievoorziening te verduurzamen: 14% hernieuwbare energieopwekking in 2020, 16% in 2023 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Het belang en de urgentie wordt breed gevoeld (bij het bedrijfsleven, in de politiek en in de samenleving). Maar de realisatie verloopt niet overal soepel. De ruimtedruk is hoog in Nederland en op veel plaatsen is er verzet vanuit de lokale gemeenschap.

Een duurzame relatie met de omgeving, waarbij transparante besluitvorming en vroegtijdige participatie centraal staan, is van groot belang.
Onderstaande tabel geeft u inzicht in wat Pondera voor u kan betekenen in dit proces van maatschappelijk acceptatie. Voor vragen, inzichten of uitwisseling van gedachten over uw project kunt u contact opnemen met Marielle De Sain, omgevingspecialist bij Pondera.
Email: m.desain@ponderraconsult.com, Tel. 06 52 86 82 98.

DOWNLOAD HIER de leafet met alle omgevingsmanagmentdiensten van Pondera.

foto voor nieuwsbericht omgeving

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *