Mariëlle de Sain

MarielledeSain_EvR_A9A0042

Mariëlle de Sain

Senior Adviseur Duurzame Energie

team_prevteam_next

email

linkedin

blogico

Mariëlle de Sain heeft bijna 20 jaar ervaring op het gebied van duurzame energie en leefomgeving. Haar projecten kenmerken zich door het afwegen en koppelen van verschillende functies in stedelijk en landelijk gebied, haven- en industrieterreinen en bij (energie)infrastructuur.

Binnen Pondera is Mariëlle in de rol van adviseur en projectmanager verantwoordelijk voor projecten op het gebied van duurzame energie en leefomgeving. Deze hebben veelal de vorm van haalbaarheidsstudies, milieutoetsen, milieueffectrapportages en omgevingsmanagement. Hierbij wordt (toekomstige) wet- en regelgeving vertaald naar de projecten en in adviezen.

Mariëlle heeft in een project vaak de rol van makelen en schakelen door het koppelen van inhoud aan de politiek-bestuurlijke context en door het samenbrengen van verschillende partijen en belangen. Communicatie, enthousiasme en maatwerk zijn hierbij de sleutelwoorden.

Opleiding en werkgevers

Mariëlle de Sain is in 1996 afgestudeerd als bestuurskundige en heeft daarna diverse cursussen op het gebied van journalistiek en procesmanagement gevolgd. Na haar studie is ze in dienst getreden bij aannemer Mourik. Vervolgens heeft ze bij de adviesbureaus IWACO (later Royal Haskoning) en DHV gewerkt in verschillende rollen: adviseur, projectleider, project- en teammanager. Sinds 1 januari 2013 is ze adviseur bij Pondera Consult.

Relevante recente projecten

  • Windenergie Visie Ruimte en Mobiliteit, provincie Zuid-Holland
  • Locatiestudie potentie windenergie, gemeente Leiderdorp
  • Net op Zee Borssele, TenneT T.S.O.
  • Windpark Haringvliet Goeree-Overflakkee, Nuon en Eneco

Naar alle projecten >>