Marktconsultatie Windpark Duiven en Windpark Zutphen

Deze week is op Negometrix/TenderNed een Marktconsultatie gepubliceerd voor Windpark Duiven en Windpark Zutphen. Pondera ondersteunt, in samenwerking met PRO6 managers, de initiatiefnemers van de twee windparken (Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind B.V.) bij de inkoop van in totaal vijf windturbines middels een Europese aanbesteding. Om kennis uit de markt te halen voordat de aanbesteding van start gaat, is er een Marktconsultatie ingericht.

Windturbinefabrikanten worden hierin gevraagd mee te denken over o.a. geschikte windturbinetypes, overlast beperkende maatregen en haalbaarheid van de bouwplaatsinrichting. Mede aan de hand van het gesprek met de markt en de opgehaalde informatie stelt Pondera vervolgens een programma van eisen, aanbestedingsleidraad en de contracten op. Deze documenten dienen als basis voor het aanbestedingsproces waarin de initiatiefnemers de meeste geschikte partij(en) selecteren.

Indienen van antwoorden op de Markconsultatie is mogelijk tot 29 mei via https://bit.ly/2AICNyr