Milieu monitoring

Om meer te weten te komen over de mogelijke effecten van een windpark op de mariene ecologie , wordt er een Monitorings- en Evaluatieprogramma (MEP) uitgevoerd. Pondera Consult kan assisteren in het opstellen van een concept MEP. Daarnaast kan Pondera Consult de resultaten en levering van het MEP verzorgen en dit aan de betreffende autoriteiten rapporteren.