Commissie m.e.r.: Milieueffecten windpark De Drentse Monden en Oostermoer goed beschreven 

Pondera Consult is al een aantal jaren betrokken bij dit project en bezig met het opstellen van het milieueffectrapport en de vergunningen voor dit windpark.

In een persbericht geeft de Commissie aan “dat het rapport helder uitlegt waarom er is gekozen voor deze locatie in het veenkoloniale gebied. Uit het rapport blijkt dat bestuurlijke afwegingen de gekozen omvang van het park hebben bepaald. In de loop van de tijd is de omvang van het park namelijk teruggebracht van ongeveer 600 MW naar 150 MW. Het rapport laat verschillende mogelijkheden zien om het windpark in het gebied neer te zetten, bijvoorbeeld in lijnen, rasters en zwermen van turbines. Van alle onderzochte alternatieven zijn de milieueffecten goed beschreven en vergeleken. De Commissie vindt dan ook dat het rapport alle milieu-informatie bevat die nodig is voor het opstellen van de ontwerpbesluiten.”

3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *