Milieueffecten windpark Haringvliet goed in beeld

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het windpark Haringvliet in Middelharnis beoordeeld. De Commissie vindt dat de milieueffecten van het windpark goed in beeld zijn gebracht. Zij adviseert om het 3D-model, dat de landschappelijke effecten van het windpark goed laat zien, openbaar te maken voor bestuurders en omwonenden.

Zie persbericht Commissie m.e.r.

Pondera Consult heeft het MER en het ruimtelijke plan gemaakt en tevens de vergunningaanvragen opgesteld.

haringvliet