Niet ontplofte explosieven

Het onderzoek om de benodigde gegevens te verkrijgen over de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven in het gebied waar de turbines komen te staan, wordt uitgevoerd door een externe, partij. Pondera Consult beheert de uitkomsten van dit onderzoek, om er zo voor te zorgen dat de benodigde informatie altijd voorhanden is tijdens de ontwikkelings- en de bouwfase van het project.