Nieuws

  • Belangrijke mijlpaal windpark Elzenburg – De Geer in Oss
   De gemeenteraad van Oss heeft na lange voorbereidingen en overleg met de omgeving op 27 juni 2019 het bestemmingsplan voor het windpark vastgesteld. Het voorstel is uiteindelijk als hamerstuk naar de raad gegaan, waarmee de langere en zorgvuldige voorbereidingstijd heeft zich uitbetaald. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 4 windturbines mogelijk en nog eens twee na toepassing van een wijzigingsbevoegdheid. Volgens de planning verlenen lees verder»
  • 250 mensen op een rij voor het 107 meter lange Haliade-X blad
   250 mensen staan opgesteld voor het 107 meter lange blad voor de Haliade-X windturbine. Dit blad is vervaardigd door LM Wind Power in Cherbourg, Frankrijk. Het Haliade-X 12 MW-prototype is de grootste windturbine ter wereld, die wordt gebouwd door Pondera Development en GE. Haliade-X 12 MW is een multi-miljoen investering die zal helpen om de energiekosten van offshore wind te verminderen, om het een concurrerender bron van schone en lees verder»
  • Indonesische parlementariërs bezoeken Windpark NOP
   Op 27 juni 2019 heeft een delegatie Indonesische parlementariërs, geleid door Dr. Agus Hermanto (Deputy Speaker van het Huis van Afgevaardigden), een bezoek gebracht aan Windpark Noordoostpolder. De delegatie was voor een tweedaags bezoek in Nederland om kennis op te doen over de Nederlandse beleidsaanpak en incentives voor windenergie. Vanwege de nauwe betrokkenheid van Pondera bij de ontwikkeling van Windpark Noordoostpolder, heeft de lees verder»
  • Eerste onderdelen Haliade-X aangekomen in Rotterdam
   De vier torensecties die deel zullen uitmaken van het Haliade-X 12 MW-prototype dat deze zomer moet worden geïnstalleerd, zijn net aangekomen in de haven van Rotterdam, waar Pondera Development en GE de grootste windturbine ter wereld bouwen. Na het lossen van de torensegmenten zal een reeks van pre-assemblage werken plaatsvinden, inclusief de installatie van enkele torensegmenten. Haliade-X 12 MW gondel- en bladcomponenten, die momenteel in lees verder»
  • NRD net op zee Hollandse Kust (west Beta) beschikbaar
   De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van net op zee Hollandse Kust (west Beta) ligt tussen 7 juni en 18 juli 2019 ter inzage. Met dit project wordt 700 MW windenergie aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Arcadis en Pondera hebben voor TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen de NRD opgesteld en tevens een digitale versie van dit document gemaakt.        lees verder»
  • Bezoek ons op de WindDays 12, 13 juni 2019
   Graag nodigen wij u uit op de WindDays (NWEA) beurs die op 12 en 13 juni 2019 in Rotterdam zal worden gehouden! Bijpraten Wij kijken ernaar uit om u te verwelkomen tijdens dit grote nationale evenement op stand 37 in het WTC-gebouw te Rotterdam. Op onze stand informeren wij u graag over de verbreding van ons dienstenpakket. Indien u een afspraak wilt maken met een van onze adviseurs, kunt u bellen met Carola Klopman op 06-29160606 of een mail lees verder»
  • Visualisatie windpark N33Windpark N33 mag er komen
   De Raad van State heeft op 29 mei een uitspraak gedaan over Windpark N33 en heeft daarin de bezwaren tegen het windpark ongegrond verklaard. De Afdeling bestuursrechtspraak concludeerde dat de plannen voor het windpark voldoen aan de eisen die de wet daaraan stelt. Daarmee is het windpark van 35 windturbines en een opgesteld vermogen van ongeveer 120 MW nu onherroepelijk. Pondera Consult heeft voor Windpark N33 de m.e.r.- en lees verder»
  • Webinar WRA Hollandse Kust (noord) online beschikbaar
   Afgelopen week berichtten we over de beschikbaarheid van het windrapport voor Hollandse Kust (noord). Op een door RVO.nl georganiseerde webinar gaf Erik Holtslag een presentatie over de totstandkoming van het rapport. Deze webinar kan nu online worden teruggekeken. Hollandse Kust (noord) is een aangewezen windenergiegebied op zee van ongeveer 700 MW. Het gebied ligt op meer dan 18 kilometer uit de kust en zal genoeg stroom leveren voor ruim 1 lees verder»
  • Kaart VKA Windplan GroenPositief advies Commissie m.e.r. Windplan Groen
   De Commissie voor de m.e.r. heeft een positief toetsingsadvies afgegeven voor het Milieueffectrapport van Windplan Groen. De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het Rijksinpassingsplan en de vergunningen waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Pondera Consult heeft het MER, de benodigde onderzoeken en de vergunningsaanvragen verzorgd. “Het MER is zeer uitgebreid, lees verder»
  • Windstudie Hollandse Kust (noord) beschikbaar
   De Wind Resource Assessment van Holland Kust (noord) is nu publiek beschikbaar voor geïnteresseerden. De studie heeft tot doel om de onzekerheden voor het project te verminderen. Daardoor kunnen ook de kosten voor het project lager uitvallen. Hollandse Kust (noord) is een windenergiegebied op zee waar windturbines komen te staan met een gezamenlijk vermogen van 700 MW. Het gebied ligt op meer dan 18 kilometer uit de kust voor Petten en zal lees verder»
  • Herijking Rotterdam Offshore Wind Coalition
   Op woensdag 17 april hebben sleutelspelers uit het Rotterdamse havengebied hun ambitie herijkt om Rotterdam te leiden naar een wereldpositie in Offshore Wind Energie bij de bouw, exploitatie, onderhoud en andere dienstverlening. Tijdens een CEO diner in de boardroom van stadion De Kuip, onder gastheerschap van de CEO van de Rotterdamse haven Allard Castelein en de Rotterdamse Wethouder Arno Bonte, spraken een selecte groep van lees verder»
  • Fundering bijna klaar voor GE’s Haliade-X 12 MW
   Er wordt druk gewerkt aan de fundering van Ge’s Haliade-x 12 MW offshore windturbine op de Maasvlakte, de krachtigste offshore windturbine ter wereld. De HaliadeX 12 MW wordt momenteel geassembleerd in GE’s fabriek in Saint-Nazaire, Frankrijk, terwijl de drie LM Wind Power-ontworpen 107-meter bladen worden geproduceerd in Cherbourg, Frankrijk, en torensecties worden geproduceerd in Seville, Spanje. Alle componenten worden verzonden lees verder»
  • Eric Arends during the trade mission in VietnamPondera in Vietnam met MP Rutte voor handelsmissie
   Eric Arends van Pondera Consult neemt op het moment deel aan de door VNO-NCW georganiseerde handelsmissie naar Vietnam. De missie duurt van 7 tot en met 12 april 2019 en doet onder meer de steden Hanoi, Danang, Hoi An en Ho Chi Minh Stad aan. Naast Pondera Consult reizen er bedrijven mee uit de sectoren Land- en Tuinbouw, Water en Logistiek. Premier Rutte is op dinsdag 9 april in Vietnam. Hij zal daar met minister-president Phuc spreken over het lees verder»
  • Groundbreaking Ceremony voor GE’s Haliade-X 12 MW
   Future Wind (de joint venture tussen Pondera Development en SIF Holding Nederland) organiseerde vrijdag 29 maart een Groundbreaking Ceremony dat plaatsvond op de Maasvlakte, Rotterdam, om het begin te vieren van de voorbereidende activiteiten om GE’s Haliade-X 12 MW-prototype die geplaats gaat worden bij Sif op de Maasvlakte in Rotterdam. De eerste activiteiten begonnen begin dit jaar met de bouw van de Haliade-X 12MW-fundering, met 50 lees verder»
  • Pondera wint opdracht: MER van twee offshore windgebieden
   Pondera Consult gaat de uitgifte van kavel VI en kavel VII van het offshore windenergiegebied Hollandse Kust (west) voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voorbereiden. Daarnaast heeft Pondera Consult ook opdracht gekregen voor kavel I in windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden. Het gaat om in totaal 2,1 GW aan windvermogen in het Nederlandse deel van de Noordzee. De offshore windparken zijn na Borssele, Hollandse Kust lees verder»