Nieuws

  • Windproject Eemshaven in handen van Pondera / Rebel
   Vandaag hebben Pondera en Rebel bekend gemaakt het windproject bij de strekdammen in de Eemshaven over te nemen van YARD ENERGY. YARD heeft dit project de afgelopen jaren ontwikkeld en heeft in dat kader overeenstemming bereikt met Groningen Seaports over het gebruik van de locatie. De belangrijkste vergunningen voor het project van twee windturbines zijn inmiddels binnen. “YARD heeft ervoor gekozen het project nu te verkopen om zich te kunnen lees verder»
  • Marktconsultatie Windpark Duiven en Windpark Zutphen
   Deze week is op Negometrix/TenderNed een Marktconsultatie gepubliceerd voor Windpark Duiven en Windpark Zutphen. Pondera ondersteunt, in samenwerking met PRO6 managers, de initiatiefnemers van de twee windparken (Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind B.V.) bij de inkoop van in totaal vijf windturbines middels een Europese aanbesteding. Om kennis uit de markt te halen voordat de aanbesteding van start gaat, is er een Marktconsultatie ingericht. lees verder»
  • Pondera werkt mee aan Net op zee IJmuiden Ver
   Elke dag werken onze Pondera collega’s hard om duurzame energieprojecten een stapje vooruit te brengen. Dat Pondera hard aan het net ‘sleutelt’ om het duurzaam en toekomstbestendig te maken, is niet bij iedereen bekend. Dat geldt ook voor onze Pondera senior-adviseur Mariëlle de Sain. Lees hier wat zij allemaal voor onze klant TenneT doet voor het project Net op zee IJmuiden Ver.lees verder»
  • Publicatie regioadvies Net op Zee: HKwB
   Op verzoek van de minister van EZK hebben de regionale overheden (de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland) advies uitgebracht over het te kiezen voorkeurstracé voor het Net op Zee Hollandse Kust (west Beta). Het regioadvies is één van de zaken waarop de minister van Economische Zaken zich zal beroepen bij het maken van een keuze voor een voorkeursalternatief (VKA). Bij lees verder»
  • Geothermie, de toekomst voor duurzame warmte (BLOG)
   Geothermie wordt door velen als dé ‘nieuwe’ bron voor duurzame energie beschouwd. Sinds de eerste putten in 2007 is de techniek als bron voor duurzame energie meer volwassen geworden. Ook wordt deze bron vanwege de beperkte omgevingseffecten als zeer goed inpasbaar gezien. Er wordt dan ook een grote rol voor deze bron weggelegd in de energietransitie, waardoor binnen korte tijd meerdere ontwikkelingen tegelijkertijd zullen lopen. Enige tijd lees verder»
  • Molenaarswoningen: oplossing of probleem?
   Actualisering aan de hand van recente uitspraak windpark Koningspleij, door Paul Janssen, adviseur duurzame energie bij Pondera Aanleiding In Nederland moeten windturbines voldoen aan strenge geluidnormen, vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Deze normen zijn gebaseerd op de hinderbeleving van windturbinegeluid. De norm stelt dat op de gevel van geluidgevoelige objecten (o.a. woningen) een maximaal jaargemiddeld geluidniveau van Lden 47 dB mag lees verder»
  • Overname Energiepark Pottendijk door Eneco
   Jeroen Deddens (eigenaar Energiepark Pottendijk B.V.) en Eneco hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van Energiepark Pottendijk. Dankzij deze overeenkomst neemt Eneco de verdere ontwikkeling en realisatie van Energiepark Pottendijk over. Pondera heeft intensief samengewerkt met de heer Deddens en advocatenkantoor HVG Law om de verkoop van Energiepark Pottendijk te begeleiden middels een uitgebreide tender. Pondera heeft verschillende lees verder»
  • Windpark Fryslan in het nieuws
   Windpark Fryslan publiceert elk maand een blog met als doel iedereen mee te nemen met wat er allemaal bij de bouw van een windpark komt kijken. Deel 3 van de reeks treft u onderstaand aan. Hier vertelt Martijn ten Klooster welk aandeel we hebben gehad bij het ontwerp en de vergunningen. Pondera heeft het project in 2008 geïnitieerd met Ventolines. Vanaf die tijd heeft Pondera samen met Ventolines het ontwikkeltraject uitgevoerd. Hierbij heeft lees verder»
  • Intrapec opent zonnedak met zonnelied
   Een zonnelied om een zonnedak te openen. Hoewel de zon zich nauwelijks liet zien, gebeurde dat vrijdag 28 februari in Spankeren bij het verpakkingsbedrijf Intrapec. De initiatiefnemers Intrapec, Ovento en Pondera hadden zo’n 60 relaties en vrienden uitgenodigd om gezamenlijk de opening van hun zonnedak met ruim 1.500 panelen met een vermogen van bijna 0,5 MW. Hiermee kan de Intrapec Groep met gemak in haar eigen stroomverbruik voorzien. lees verder»
  • Studenten TU Delft bezoeken Haliade-X
   Op vrijdag 21 februari 2020 hebben Sif, GE en Pondera 26 studenten van de TU Delft ontvangen bij de Haliade-X, de grootste en tevens meest krachtige windturbine ter wereld. De meeste aanwezige studenten volgen de European Wind Energy Master (EWEM), een 2-jarige technische opleiding die zich richt op het ontwerp van windturbines op verschillende facetten, waaronder rotorbladen, offshore-installatie en netaansluiting. Het initiatief om de lees verder»
  • Gemeenteraad akkoord bouw Windpark Agro Wind in Reusel
   De gemeenteraad van Reusel-De Mierden heeft op 17 februari 2020 besloten om de verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van Windpark Agro Wind. Hiermee staat de weg vrij voor het college van Burgemeester en Wethouders om de definitieve vergunning te verlenen aan de Vereniging High Tech Agro Wind. Dit is een grote stap voor de Vereniging naar de realisatie van het windpark. Pondera feliciteert de initiatiefnemers met het behalen lees verder»
  • Versterking van het Pondera-team: Björn en Roel
   Pondera heeft er weer twee nieuwe collega’s bij: Bjorn Konink en Roel van Ooij. Beide heren zijn per februari 2020 enthousiast begonnen aan hun nieuwe uitdaging! Hieronder in een notendop een korte introductie. Binnenkort vind je op onze teampagina meer informatie over deze heren. Björn Konink Björn heeft bij zijn vorige werkgever veel ervaring opgedaan op het gebied van duurzame energie en duurzame projecten. Hij is enthousiast om bij Pondera lees verder»
  • Wereldrecord voor Haliade-X 12 MW!
   Pondera’s Haliade-X 12 MW-prototype in de Rotterdamse haven heeft zojuist een nieuw wereldrecord gevestigd! Het is de eerste windturbine die in de loop van 24 uur 288 MWh genereert. In de komende 5 jaar zal het Haliade-X-prototype een reeks tests ondergaan om de stroomcurve, belastingen, netprestaties en betrouwbaarheid van de turbine te valideren. Met deze tests kan GE bovendien de gegevens verzamelen die nodig zijn om het typecertificaat lees verder»
  • Expert Meeting Stikstof
   Projectoplossingen door of ondanks het nieuwe beleid? Een Expert Meeting zoals het bedoeld is. Pondera en ENVIR Advocaten Op 6 februari 2020 hebben Pondera en ENVIR Advocaten gezamenlijk een expert meeting georganiseerd, waarin uitgebreid is stilgestaan bij hét issue van de afgelopen maanden: de stikstofimpasse. Graag nemen we u even mee langs de sprekers en welke boodschap zij in hoofdlijnen hebben gepresenteerd. De kick-off werd verzorgd door lees verder»
  • Pondera op Sustainability Career Event 2020
   Op donderdag 6 februari was Pondera voor de tweede keer aanwezig op het Sustainability Career Event in Utrecht. Op dit jaarlijkse nationale carrière-evenement voor studenten en starters staat duurzaamheid centraal. Pondera’s stand op de bedrijvenmarkt werd bezocht door een kleine duizend studenten en starters. Hier konden ze meer leren over de werkzaamheden en projecten van Pondera en een timelapse-video van de bouw van onze Haliade-X lees verder»