Nieuws

  • Gemeente Voorst stemt in met groots zonnepark
   De gemeente Voorst heeft begin maart ingestemd met het plan van de familie Gooiker om een grootschalig grondgebonden zonnepark naast de A1 bij Wilp te realiseren. In samenwerking met de familie Gooiker en de gemeente Voorst heeft Pondera gewerkt aan een van de grootste zonneparken van Nederland. Langs de A1 bij Wilp wil de familie op eigen grond een ‘zonneakker’ van circa 42 MWp realiseren om 12.000 huishoudens van duurzame energie te kunnen lees verder»
  • Groen licht voor Windpark De Drentse Monden en Oostermoer
   De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag de bezwaren tegen het Rijksinpassingsplan van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer ongegrond verklaard. Daarmee zijn de vergunningen voor het windpark onherroepelijk en blijft het Rijksinpassingsplan in stand. Dat betekent dat het windpark met 45 windturbines in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn mag worden gebouwd. Uitspraak Raad van State Er zijn 18 beroepsschriften lees verder»
  • Onontdekte windenergie landen met veelbelovend potentieel
   Er is online veel informatie beschikbaar over landen met het meest geïnstalleerde vermogen aan windenergie en hoe dit vermogen aan windenergie elk jaar groeit. Denk aan landen zoals China, de VS, Duitsland, India of Spanje. Deze informatie is publiek toegankelijk en in grote mate voorhanden. Wat ik veel interessanter vind is om te weten welke landen een groot potentieel aan windenergie hebben én weinig geïnstalleerd vermogen. Zijn het niet deze lees verder»
  • Inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 vastgesteld
   Op 30 januari 2018 j.l. hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het ontwerp-inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 en het bijbehorend milieueffectrapport. Daarnaast zijn de ontwerp-omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en de ontwerp-ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming voor het project vastgesteld. Deze drie ontwerpbesluiten liggen van donderdag 8 februari 2018 tot en met woensdag 21 maart lees verder»
  • Abdij La Trappe bouwt duurzame afvalwaterzuivering
   De trappistenabdij Koningshoeven in Berkel-Enschot bouwt een duurzame afvalwaterzuivering om het afvalwater uit eigen productie te zuiveren met behulp van tropische planten. Eerste schop in de grond Met de eerste schop in de grond gaf abt Dom Bernardus afgelopen weekend het startsein voor de bouw van de twee plantenkassen waarin het water wordt gezuiverd. De kassen zijn in het najaar gereed. De brouwerij waarin het vermaarde trappistenbier La lees verder»
  • Milieueffecten windpark Synergie goed beschreven
   Joint fact finding in ontwerp- en participatieproces heeft de kwaliteit van de plan-/projectontwikkeling verhoogd De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Windpark Synergie in Nieuwleusen, gemeente Dalfsen beoordeeld. Zij vindt de milieueffecten van het windpark goed beschreven in het rapport. “Naar het oordeel van de Commissie is goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het m.e.r.-instrumentarium biedt. Doordat het lees verder»
  • Netaansluiting na 2023
   Van vrijdag 12 januari 2018 tot en met donderdag 22 februari ligt een concept aanvullende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage voor Net op zee Hollandse Kust (noord met Hollandse kust (noordwest) of (west). Hierin staan kaders voor het op te stellen milieueffectrapport (MER). Met het oog op toekomstige windparken waarvan de bouw tussen 2024 en 2030 wordt voorzien, wordt de eerder vastgestelde NRD net op zee Hollandse Kust (noord) lees verder»
  • Jort Kelder luidt nieuwe jaar in met een energietransitie debat
   Goede gebruiken zetten we bij Pondera graag voort. Zo ook de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari, die het jaar 2018 voor de windsector feestelijk inluidde. Tussen het netwerken door was in Slot Zeist ook ruimte voor inhoudelijke pitches en debatten. In de eerste pitch liet Joël Nolten zien dat batterijopslag een prima haalbare en nuttige combinatie vormt met de opwekking van duurzame energie uit wind en zon. Ronald Boerkamp van lees verder»
  • SDE+ voorjaarsronde 2018 komt eraan
   Heeft u er al aan gedacht? De eerste subsidieronde van de SDE+ subsidie 2018 komt er binnenkort aan. De voorjaarsronde is open van 13 maart tot en met 5 april. De ervaring leert dat het goed is om op tijd aan de slag te gaan met de voorbereiding van de SDE+ aanvraag en bijbehorende rapporten. Pondera Consult heeft de benodigde expertise in huis om een succesvolle subsidieaanvraag op te stellen. Pondera Consult kan u ondersteunen bij de lees verder»
  • Plannen voor Windpark De Veenwieken zijn onherroepelijk
   De Raad van State heeft de beroepschriften tegen het bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor windpark De Veenwieken, met 10 windturbines ten zuiden van Dedemsvaart, ongegrond verklaard. Daarmee zijn de plannen onherroepelijk geworden en kan de (voorbereiding van de) bouw gestart worden. Pondera Consult schreef onder meer het MER, het bestemmingsplan en inpassingsplan en voerde technische onderzoeken uit. Daarnaast lees verder»
  • Prettige kerstdagen en een duurzaam 2018
   Pondera Consult wenst al haar klanten en relaties hele fijne kerstdagen toe en een duurzaam 2018. U bent van harte welkom om onze nieuwjaarsbijeenkomst in Slot Zeist op 11 januari 2018 om het nieuwe jaar duurzaam in te luiden. Onder onze receptiegasten zal zich dit jaar een speciale gast begeven die regelmatig recepties bezoekt. Jort Kelder zal vanuit zijn eigen wijze invalshoek met ons ook even stil staan bij de energietransitie en de stappen lees verder»
  • Bestuursrechtspraak keurt kavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) goed
   De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 6 december een positief oordeel geveld over de kavelbesluiten voor kavels I en II van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). De Afdeling verwijst in de uitspraak geregeld naar het Milieu Effect Rapport, dat door Pondera Consult is opgesteld. Met name gaat het daarbij om de zichtbaarheidsanalyse, ecologische effecten en effecten op de visserij. Voor windenergiegebied Hollandse Kust lees verder»
  • Europese windsector volwassen maar nog niet uitgegroeid
   De windenergiesector is inmiddels een volwassen sector. Een eerste blik op de beursvloer van de WindEurope Conference & Exhibition 2017 lijkt dit beeld te bevestigen. Met ruim 8000 mensen en 300 stands is Amsterdam RAI goed gevuld. Echter, volgroeid is de sector voorlopig nog niet. Windturbines worden nog altijd groter, meetsystemen nauwkeuriger en nieuwe oplossingen op bestaande problemen worden ontwikkeld en getest. Een greep uit enkele lees verder»
  • Pondera ontwikkelt nieuw geluidsdemonstratie model
   Begin november heeft Pondera Consult opnieuw een succesvolle inzet van ons geluiddemonstratie model uitgevoerd. Voor de informatiedagen van Windpark N33 heeft Pondera Consult aan omwonenden en geïnteresseerden het toekomstige geluidniveau van het windpark kunnen laten horen. Door een gekalibreerd windturbinegeluid te laten horen samen met het lokaal opgenomen omgevingsgeluid kunnen de omwonenden een indruk krijgen van wat de komst van een lees verder»
  • Invitation: Expert Meeting on the future of global and European offshore wind – 28 November 2017
   Stibbe Amsterdam, 10 minutes walking from RAI Congress Centre (venue WindEurope) During the WindEurope Conference & Exhibition in RAI Amsterdam (28-30 November 2017) Stibbe and Pondera Consult are organising a high-level Expert Meeting on the future of global and European offshore wind on Tuesday 28 November from 15:00-18:30 hours at Stibbe. Offshore wind in North-West Europe is booming. Tenders are very successful and there is a tendency to lees verder»