Nieuws

  • Enercon Event Ambassador van the WindDays South East Asia
   ENERCON is 7 en 8 oktober 2019 EVENT AMBASSADOR op de WindDays South East Asia in Bali. ‘We zijn heel blij dat we Enercon als Event Ambassador hebben bij ons event in Bali. Enercon onderzoekt de Indonesische markt en zal samen met ons dit evenement dragen’. WindDays South East Asia worden georganiseerd door Pondera South East Asia, op 7 en 8 oktober 2019 in Nusa Dus Bali. Op www.winddayssoutheastasia.com treft u alle informatie aan lees verder»
  • Visualisatie Windpark SynergieWindpark Synergie (Nieuwleusen) onherroepelijk
   De Raad van State heeft het enige beroep tegen Windpark Synergie in Nieuwleusen ongegrond verklaard. Het beroep betrof zowel de omgevingsvergunning als het bestemmingsplan. Dankzij de uitspraak zijn die nu beide onherroepelijk. Dit betekent dat er aan de (voorbereiding) van de bouw kan begonnen worden door de initiatiefnemers, Nieuwleusen Synergie en Westenwind. Het windpark ligt in het provinciaal zoekgebied en bestaat uit 2 windturbines met lees verder»
  • Lichten op windturbinesMinder overlast verlichting door radarsysteem bij windturbines
   De luchtvaartverlichting op windturbines kan zorgen voor overlast, maar is ook nodig vanwege de luchtvaartveiligheid. Een radardetectiesysteem biedt een veilige en duurzame oplossing, blijkt uit onderzoek van Pondera Consult. De verlichting gaat alleen aan als een vliegtuig op het windpark afkoerst. Windturbines met een minimale tiphoogte van 150 meter van het maaiveld moeten in Nederland luchtvaartverlichting hebben. Een radardetectiesysteem is lees verder»
  • Abdij OLV KoningshoevenTrappistenabdij en waterschap genomineerd voor innovatieprijs
   Abdij OLV Koningshoeven – bekend van het Nederlandse trappistenbier La Trappe – en het waterschap De Dommel zijn één van de kanshebbers voor de Waterinnovatieprijs 2018 (categorie Schoon water). Deze prijs, die wordt uitgereikt door de Unie van Waterschappen, heeft als doel vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water uit te lichten. Belangrijke criteria zijn innovatie, toepasbaarheid, duurzaamheid en lees verder»
  • Meer duurzame energie met minder kabels, kan dat?
   Bij de ontwikkeling van een nieuw wind- of zonnepark is de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk een belangrijk onderdeel van het project. De realisatie van een aansluiting is onder de “Netcode Elektriciteit” een verplichting voor de Nederlandse netbeheerder. Het klinkt simpel, maar doordat er veel nieuwe aansluitingen aangevraagd worden is het voor de netbeheerders geen makkelijke opgave. In de praktijk is momenteel te merken dat in sommige lees verder»
  • Breed consortium ondersteunt RVO.nl met WRA HKN
   Het consortium Oldbaum Services, Pondera Consult, Whiffle en Deltares zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunen met het uitvoeren van een berekening van het windaanbod en de energieopbrengst voor windenergiegebied Hollandse Kust (noord) (HKN). Het kwartet aan bedrijven werd het contract gegund, mede dankzij de eerdere ervaring met Nederlandse en Europese offshore-windprojecten. Reductie van onzekerheden Het lees verder»
  • Vraag naar windmeetdiensten neemt snel toe
   De vraag naar windmeetdiensten neemt steeds verder toe. De windenergiemarkt wordt steeds groter en volwassener. Om een goede keuze te maken uit het uitgebreide aanbod windturbines kan het verstandig zijn eerst goed de wind op locatie te meten. Met uitgebreide kennis van de wind ter plaatse kan een ontwerp van een windpark veel nauwkeuriger gemaakt worden, wat we terugzien in de opbrengsten. Ook financiers van een windpark stellen lees verder»
  • Pondera opent kantoor in Jakarta Indonesië
   Pionieren in Indonesië Net als andere landen staat Indonesië aan het begin van haar eigen energietransitie. De regering heeft daartoe sinds kort serieuze ambities vastgelegd. Het eilandenrijk heeft veel natuurlijke bronnen beschikbaar. En een van die bronnen is windenergie. Sinds 2016 verkennen wij mogelijkheden voor samenwerking en dat heeft er toe geleid dat we onlangs een kantoor in Jakarta geopend hebben. Hieronder vindt u een (Engelstalig) lees verder»
  • Pondera organiseert WindDays in Bali Indonesië
   Pondera South East Asia, dat gevestigd is in Jakarta, organiseert op 7 en 8 oktober 2019 de WindDays in Indonesië. “De Indonesiërs hebben flinke ambities in duurzame energie. Wij willen kijken of de ervaring en kennis uit Europa en specifiek uit Nederland de Indonesiërs kan helpen om hun doelen in duurzame energieopwekking te halen. Meer specifiek willen we onderzoeken we de Indonesische overheid, de staatsbedrijven en private bedrijven kunnen lees verder»
  • Succesvolle expertmeeting ecologie en windenergie
   Op donderdag 20 september jl. kwamen diverse experts uit de ecologie en windenergie branche samen. Tijdens deze besloten expertmeeting werden onder leiding van Pondera Consult en Stibbe gezamenlijk de knelpunten tussen ecologie en windenergie gesignaleerd en werd er nagedacht over mogelijke oplossingen. Het doel van deze meeting was om op basis van prikkelende visies open met elkaar in gesprek te gaan over concrete -soms wellicht gedurfde- lees verder»
  • Bezoek ons op WINDEUROPE 2018 in Hamburg 25-28 september 2018
   Wind Minds/Pondera Consult is dit jaar aanwezig op de WindEurope 2018 in Amsterdam op 25-28 september. Bezoek onze Wind Minds stand U bent van harte welkom op onze Wind Minds stand (Hal A1 stand 105). Onze Pondera/Wind Minds collega’s kunt u ook direct contacten om een afspraak te maken: Hans Rijntalder, +31 6 22 23 94 87,  h.rijntalder@ponderaconsult.com Erik Holtslag (wind measurement specialist), +31 6 11 43 60 70,  lees verder»
  • Een goede PPA, hoe regel ik dat?
   De SDE+ regeling wordt door de Nederlandse overheid ingezet om de onrendabele top van duurzame energiebronnen t.o.v. fossiele energie te compenseren en hiermee een toename in de opwekking van duurzame energie te stimuleren. Het mechanisme van de SDE+ heeft als doel om zoveel mogelijk duurzame energieproductie binnen het beschikbare budget te kunnen realiseren. Met het dalen van de kostprijzen voor duurzame energietechnologieën, daalt het lees verder»
  • De aarde snakt naar verkoeling, de boeren naar water en ik naar handelen!
   We breken (warmte en droogte) record na record. De klimaatverandering is nu toch wel voor iedereen merkbaar. De aarde is nog nooit zo warm geweest. De brandweer rukt steeds vaker uit voor (natuur)branden en met name ouderen hebben het zwaar. Thuis, op onze boerderij, merken we ook de gevolgen van de extreem lange droge perioden. Ons grasland is nagenoeg dood, de waterputten staan droog, de koeien staan in de zomer op stal en krijgen nu al het lees verder»
  • Positief advies commissie m.e.r. voor Energiepark Pottendijk
   De commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 23 juli 2018 een positief toetsingsadvies afgegeven voor Energiepark Pottendijk. Het MER bevat volgens de Commissie de noodzakelijke milieu-informatie om goed onderbouwde (milieu)afwegingen over Energiepark Pottendijk te kunnen maken. Er wordt verwacht dat de gemeente in het derde of vierde kwartaal van 2018 een definitief besluit neemt over het verlenen van een vergunning voor de bouw van het lees verder»
  • Weg vrij voor windpark Fryslân
   Alle ingediende bezwaren tegen de vergunningen en inpassingsplan voor Windpark Fryslân zijn ongegrond verklaard. De Raad van State heeft daarmee vandaag de weg definitief vrij gemaakt voor de aanleg van Windpark Fryslân in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezanddijk. Lees hier het persbericht van Raad van State. Windpark Fryslân zal gaan bestaan uit een cluster van 89 windmolens en krijgt een capaciteit van ongeveer 320 MW. lees verder»