Onderhoudsstrategie

Onderhoudsstrategie

Tot 1/3 van de totale energie kosten van het genereren van offshore wind bestaat uit onderhoud. Vergeleken met Wind op land, is dit aandeel aanzienlijk hoger. De kosten worden niet alleen veroorzaakt door de kosten van reserveonderdelen en reparatie acties, maar ook door productieverlies doordat de turbines soms uitstaan.

De belangrijkste doelstellingen van de onderhoudsstrategie zijn normaliter:

Het maximaliseren van het rendement op de investering door:

  • een optimale productie te behalen
  • Het minimaliseren van reparatiekosten
  • te voldoen aan de voorschriften
  • te zorgen voor een gezonde en veilige uitvoering en het minimaliseren van negatieve milieueffecten
  • het managen van de power plant business

Het voorbereiden van de onderhoudsstrategie is de basis voor de financiële fase, wat in een later stadium zorgt voor verdere optimalisatie van de business case. Tijdens de engineering en vergunningsfase en de daarop volgende contractfase, wordt de onderhoudsstrategie in verder detail uitgewerkt om zo een compleet document op te stellen dat de volledige onderhoudsstrategie voor het windpark omvat.

een adequate onderhoudsstrategie en optimalisatieprogramma resulteren in een substantiële kostreductie en toenemende winst voor de windprojecten.

Strategic Operation & Maintenance Optimisation Simulation (SOMOS)

SOMOS is een simulatie model dat inzicht biedt in de geschatte toekomstige kosten van het onderhoud. Het belangrijkste voordeel, is dat het ondersteuning biedt in de optimalisatie van de Levelized Costs of Energy (LCoE) door verschillende uitvoerende strategieën te definiëren en te vergelijken. Het model identificeert  de belangrijkste kostenposten en consequente effecten in robuuste manier. Dit biedt ook cashflow voorspellingen en geeft realistische input voor het financiële model.

Het model is ontwikkeld door jaren ervaring van uitvoering, onderhoud, prestatiemonitoring en het ontwikkelen van windparken. Tijdens het modelleren worden geselecteerde scenario’s geanalyseerd om de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk te simuleren. Het is gebaseerd op Monte Carlo Simulations, die meerdere waarschijnlijkheidsverdelingen combineert; kans op falen, wind- en golfstatistieken en de beschikbaarheid van vaartuigen. Dit wordt gecombineerd met strategische keuzes die gemaakt worden in het project zoals: windturbinetype, beschikbaarheid en kosten van reserveonderdelen, het type vaartuig, omvang van de bemanning, de werktijden etc.

Op basis van specifieke input, voert SOMOS een veelvoud aan iteraties uit, welke leiden tot de uiteindelijke onderhoudskostenraming. Bovendien kan SOMOS gevoeligheidsanalyses uitvoeren om de parameters te identificeren die moeten worden aangepast om optimale prestaties te behalen, en zodoende de onderhoudskosten worden verminderd.

De belangrijkste voordelen die SOMOS biedt zijn:

  • Verhoogde IRR: het optimaliseren van OPEX versus productie en inkomsten;
  • Verbeterde Risk management; het identificeren van cruciale risico’s en kostenposten;
  • Verbeterde cash flow voorspelling: tijdsgebaseerde OPEX en inkomsten;
  • Benchmarking: strategie vergelijking.