Onderhoudsstrategie

Onderhoudsstrategie

Tot 1/3 van de totale energie kosten van het genereren van offshore wind bestaat uit onderhoud. Vergeleken met Wind op land, is dit aandeel aanzienlijk hoger. De kosten worden niet alleen veroorzaakt door de kosten van reserveonderdelen en reparatie acties, maar ook door productieverlies doordat de turbines soms uitstaan.

De belangrijkste doelstellingen van de onderhoudsstrategie zijn normaliter:

Het maximaliseren van het rendement op de investering door:

  • een optimale productie te behalen
  • Het minimaliseren van reparatiekosten
  • te voldoen aan de voorschriften
  • te zorgen voor een gezonde en veilige uitvoering en het minimaliseren van negatieve milieueffecten
  • het managen van de power plant business

Het voorbereiden van de onderhoudsstrategie is de basis voor de financiële fase, wat in een later stadium zorgt voor verdere optimalisatie van de business case. Tijdens de engineering en vergunningsfase en de daarop volgende contractfase, wordt de onderhoudsstrategie in verder detail uitgewerkt om zo een compleet document op te stellen dat de volledige onderhoudsstrategie voor het windpark omvat.

Een adequate onderhoudsstrategie en optimalisatieprogramma resulteren in een substantiële kostreductie en toenemende winst voor de windprojecten.