Onderwater akoestiek

Een sterke achtergrond in project management en grondige kennis van milieu en ecologische monitoring stelt Pondera Consult in staat om adequaat de onderzoeksprogramma’s te managen. Deze programma’s variëren van studies over vogels, zeezoogdieren en vissoorten tot daadwerkelijke metingen van de onderwater akoestiek.