Onderwater akoestiek

Het hoge geluidsdrukniveau van het onderwatergeluid, veroorzaakt door heien wordt beschouwd als schadelijk voor zeezoogdieren. Samen met zeer gespecialiseerde partijen heeft Pondera Consult een evenwichtige aanpak vastgesteld om de effecten te kwantificeren en om een set van criteria en maximaal acceptabele geluidsniveaus aan te leveren. Bij deze aanpak wordt er rekening gehouden met het geluidsdrukniveau en de looptijd van het heien samen met het aantal zeezoogdieren in het beïnvloedde gebied. Deze aanpak wordt als geschikt beschouwd voor talrijke offshore projecten.