Onderzoek grondvergoedingen bij windenergieprojecten afgerond door Pondera Consult

Gedurende het afgelopen half jaar heeft Pondera Consult, in opdracht van Agentschap NL, een breed onderzoek binnen de windenergiesector uitgevoerd naar de hoogte van grondvergoedingen voor het plaatsen van windturbines. De rapportage van dit onderzoek is hier te downloaden.