Ontwerpbesluiten van Windpark Fryslân ter inzage

Van vrijdag 4 maart tot en met 14 april 2016 liggen de ontwerpbesluiten van Windpark Fryslân ter inzage. Voor Windpark Fryslân betekent dit een volgende stap in de procedure. Zowel de vergunningaanvragen, als de ontwerpbesluiten en het ontwerp inpassingsplan zijn voor iedereen in te zien. Dit kan zowel digitaal via de website van Bureau Energieprojecten als op papier bij het gemeenteloket te Sneek.

Daarnaast wordt er door het ministerie van Economische Zaken en Windpark Fryslân B.V. een informatiebijeenkomst georganiseerd om geïnteresseerden te informeren over het windpark. Deze inloopavond zal plaatsvinden van 17.00 tot 20.30 uur op 15 maart in het Centrum Maggenheim te Makkum.

Makkum voor website

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *