Overig ruimtegebruik

Bij de ontwikkeling van windenergie kunnen, naast aspecten als geluid en slagschaduw ook aspecten een rol spelen die een relatie hebben met het bestaande ruimtegebruik op of nabij een projectlocatie. Denk hierbij aan aspecten als lucht- en scheepvaart, radar of archeologie. Pondera Consult heeft ruime ervaring met het in kaart brengen van dergelijke effecten en heeft waar nodig contact met specialistische bureaus om de relevante informatie inzichtelijk te krijgen. De aspecten waar Pondera Consult ondersteuning kan bieden zijn onder andere:

  • Straalpaden
  • Archeologie
  • Niet gesprongen explosieven (NGE)
  • Radar
  • Luchtvaart
  • Scheepvaart
  • Water en bodem