Package management

Een contract verliest zijn waarde als niemand controleert of de contractanten krijgen wat is afgesproken. Pondera Consult kan voor u toezien of het contract wordt nageleefd. Onder package management verstaan wij het actieve beheer van de afgesloten contracten gedurende de looptijd van uw project. Dit gaat  grotendeels over de kwaliteit van het de leveranties en de werkzaamheden, echter ook over afgesproken zaken op het gebied van vergunningen, veiligheid, communicatie, betalingsvoorwaarden et cetera. Onder package management leveren wij onder andere de volgende diensten:

 • Beoordeling van de (kwaliteits)documentatie van de leveranciers en/of aannemers
 • Beoordelen technische (ontwerp)documentatie leveranciers en/of aannemers
 • Fabrieks acceptatie testen (Factory Assessment Testing)
 • Vergunningen toezicht (Permit compliance management)
 • Locatie acceptatie testen (Site Acceptance Testing)
 • Begeleiden en eventueel voorzitten bouwvergaderingen
 • Veiligheid en gezondheid toezicht tijdens constructiefase door middel van audits
 • Kwaliteitstoezicht tijdens de constructiefase inclusief auditing
 • Controleren voortgang werkzaamheden en controleren termijnfacturatie
 • Uitvoering en begeleiding contractuele wijzigingen
 • Documentatie van geleerde lessen (lessons learned)