Paul Janssen

PaulJanssen_EvR_A9A9306

Paul Janssen

Adviseur duurzame energie

team_prevteam_next

email

linkedin

Paul Janssen is als adviseur inzetbaar voor verschillende facetten van milieu en duurzaamheid. Zijn expertise ligt vooral in complexe vraagstukken in toestemmingsprocedures, waaronder m.e.r. en vergunningen en het koppelen van de juiste personen. In de afgelopen jaren heeft Paul ervaring opgedaan in diverse haalbaarheidsstudies, milieueffectrapportages en vergunningentrajecten voor windenergie en grootschalige zon pv projecten.

Binnen Pondera houdt hij zich voornamelijk bezig met planvorming in de eerste fase, milieueffectrapportages en complexe vergunningentrajecten. Daarnaast is hij een van de Flora- en Faunawetspecialisten en teamleider vergunningen binnen de organisatie. Concreet is hij bezig met het uitvoeren van milieueffectrapportages, het opstellen van vergunningaanvragen en het inhoudelijk begeleiden van bezwaar- en beroepsprocedures namens initiatiefnemers. Zowel als zelfstandig projectleider of voor het inbrengen van specifieke kennis binnen grotere opdrachten.

Paul heeft naast de bestuurlijk-juridische insteek ook ervaring met meer technische vraagstukken die in deze processen een rol spelen, zoals slagschaduw- en zichtbaarheidsanalyses, dijkveiligheid en fotovisualisaties. Zijn kwaliteiten liggen vooral in het snel schakelen tussen de bestuurlijke, juridische en technische kant van een project. Dit stelt hem in staat om de gevolgen van keuzes die gemaakt worden aan het begin van het project te overzien in het kader van de later te doorlopen juridische procedure.

Opleiding en werkgevers

Paul Janssen is in 2009 afgestudeerd als Milieu-Maatschappijwetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hierna is hij zijn loopbaan begonnen bij Pondera Consult en uitgegroeid tot een van de vaste krachten van het team van Pondera Consult.

Relevante recente projecten

  • Windpark Haringvliet Goeree – Overflakkee Zuid: projetMER en vergunningen
  • Windpark De Drentse Monden – Oostermoer: milieueffectrapportage en vergunningen
  • Windpark Nieuwe Waterweg – milieueffectrapportage en juridische procedure begeleiding
  • Windenergie Goeree – Overflakkee: PlanMER
  • Onderzoek zonne-energie kansen in Nederland Solarcentury – projectleider
  • Windpark Wieringermeer: natuurvergunningen
  • Windpark Noordoostpolder: vergunningen en permit management
  • Belevingsvisualisatiescherm ontwikkeling

Naar alle projecten >>