Paul Janssen

PaulJanssen_EvR_A9A9306

Paul Janssen

Team Manager Milieu en Ruimte

team_prevteam_next

email

linkedin

Paul Janssen is als adviseur inzetbaar voor verschillende facetten van milieu en duurzaamheid. Zijn expertise ligt vooral in complexe vraagstukken rond de energietransitie, in toestemmingsprocedures, waaronder m.e.r. en vergunningen en in het koppelen van de juiste personen in een dergelijk traject. De afgelopen 10 jaar heeft Paul ervaring opgedaan met diverse haalbaarheidsonderzoeken, milieueffectrapportages en vergunningentrajecten voor windenergie, grootschalige zon pv projecten en met (strategisch) energiebeleidsadvies.

Binnen Pondera houdt hij zich voornamelijk bezig met de planvorming in de eerste fase, met milieueffectrapportages en met complexe vergunningentrajecten. Daarnaast is hij een van de specialisten op Wet natuurbescherming en bovendien teamleider zonne-energie binnen van Pondera. Concreet is hij bezig met het uitvoeren van milieueffectrapportages, het begeleiden van vergunningaanvragen en het uitvoeren van bezwaar- en beroepsprocedures namens initiatiefnemers of overheden. Zowel als zelfstandig projectleider of voor het inbrengen van specifieke kennis en ervaring binnen grotere opdrachten.

Paul heeft naast de bestuurlijk-juridische insteek ook ervaring met meer technische vraagstukken die in deze processen een rol spelen, zoals slagschaduw- en zichtbaarheidsanalyses, dijkveiligheid en visualisaties. Zijn kwaliteiten liggen vooral in het snel schakelen tussen de bestuurlijke, juridische en technische kant van een project. Dit stelt hem in staat om de gevolgen van keuzes die gemaakt worden aan het begin van het project te overzien in het kader van de later te doorlopen juridische procedure en verdere vertaling naar de uitvoering.

Opleiding en werkgevers

Paul Janssen is in 2009 afgestudeerd als Milieu-Maatschappijwetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hierna is hij zijn loopbaan begonnen bij Pondera Consult en uitgegroeid tot een van de vaste krachten van het team van Pondera Consult.

Relevante recente projecten

  • Energievisie gemeenten Land van Cuijk – projectleider beleidsadvies studie
  • Verkenning grootschalige zon en wind Kempen – projectleider
  • Windpark Haringvliet Goeree – Overflakkee Zuid: projectMER en vergunningen
  • Windpark Nieuwe Waterweg – milieueffectrapportage en juridische procedure begeleiding
  • Windenergie Goeree – Overflakkee: PlanMER naar windlocaties op Goeree
  • Onderzoek zonne-energie kansen in Nederland Solarcentury – projectleider
  • Windpark Wieringermeer: natuurvergunningen
  • Windpark Noordoostpolder: vergunningen en permit management
  • Belevingsvisualisatiescherm ontwikkeling

Naar alle projecten >>